مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : حکومتِ حکمت: حکومت در نهج البلاغه
پديدآورنده : مصطفی دلشاد تهرانی
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : تهران
ناشر : دریا
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1379ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 198
قطع : رقعی
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

حکومتِ حکمت: حکومت در نهج البلاغه

مروری است بر مهم ترین مباحث حکومتی از دیدگاه نهج البلاغه.

مروری است بر مهم ترین مباحث حکومتی از دیدگاه نهج البلاغه. نویسنده، با بهره گیری از منابع تاریخی و روایی شیعه و سنی موضوع را بررسی کرده و معتقد است مباحث حکومتی در نهج البلاغه مباحثی صرفا نظری و اندیشه های انتزاعی نیست، بلکه گویای اندیشه و سیره کسی است که همه دوران زندگی خود را در راه تحقق آن گذرانده و برای آن مبارزه کرده است.

«حکومتِ حکمت» عنوانی است برای حکومتی که بر پایه حکمت استوار و نویدبخش آزادی، برابری و عدالت برای همگان است. وی، برای تألیف این اثر خود که به صورت تحلیلی به نگارش در آمده از منابع گوناگونی بهره گرفته است. او در پیشگفتاری مفصل در باره جایگاه نهج البلاغه، مؤلف، چرایی و چگونگی تألیف و روش های مطالعه آن سخن گفته است.

مهم ترین سرفصل های کتاب از این قرار است: جایگاه حکومت حکمت، مفهوم، ضرورت، خاستگاه، حق و اهداف حکومت، نقش مردم در حکومت، رابطه زمامداران و مردمان، شروط زمامداری و سلوک زمامداران.