مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : فرهنگ موعود (اعلام)
محل نشر : قم
ناشر : ناصر
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1377ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 278
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

فرهنگ موعود (اعلام)

کتاب، فرهنگ الفبایی اعلام و اصطلاحات مربوط به امام زمان (عج) است.

کتاب، فرهنگ الفبایی اعلام و اصطلاحات مربوط به امام زمان (عج) است. انگیزه تألیف و ارائه این طرح ابتکاری، آشنا کردن خوانندگان و دسترسی آسان به عنوان ها و موضوعات مربوط به مهدویت و امام زمان (عج) است.

در این کتاب مدخل های متعدد و گوناگونی گردآوری و بر اساس حروف الفبا تنظیم و در زیر هر مدخل توضیحات مربوط نوشته شده و اطلاعات عمومی دیگری از قبیل شعر و نکات دیگر بیان شده است. این مدخل ها، شامل موضوع ها، اعلام و اماکن می باشد؛ هر چند بر روی کتاب «اعلام» نوشته شده است.

عمده مدخل ها و توضیحات زیر آنها، در باره زندگانی امام زمان، نام ها، لقب ها، یاران، دشمنان، راویان سفیران و مباحث مربوط و همچنین اصطلاحات رایج پیرامون عنوان هایی چون، غیبت، انتظار، ظهور و قیام امام می باشد.

اولین مدخل کتاب، آثار و نتایج قیام قائم (عج) و آخرین آن، یهودیه (روستای محل خروج دجال) است.