بازپژوهی حیات شخصی ابو‌العباس نجاشی

نشریه : مطالعات اعتبارسنجی حدیث

نویسنده : پديدآورنده : سعید طاوسی مسرور
پديدآورنده : رسول جعفریان

سال 1398 / شماره پیاپی 01 / صفحه 11-35

چکیده :

کتاب فهرست اسماء مصنفی الشیعة اثر ابو‌العباس احمد‌بن‌علی نجاشی مشهور به رجال نجاشی مهم‌ترین اثر فهرستی و رجالی امامیه است. با وجود اهمیت و شهرت کتاب نجاشی، از مؤلف آن که جزء اکابر علمای امامیه در نیمۀ اول قرن پنجم هجری بوده در مقایسه با دیگر بزرگان امامیه در آن دوران مانند سید مرتضی و شیخ طوسی اطلاعات اندکی در دست است تا جایی که حتی مسائلی چون کنیه، محل سکونت و تاریخ وفات وی نیز محل اختلاف است. در این مقاله موارد محل اختلاف و دیگر مسائل حیات شخصی نجاشی مانند نسب، اجداد و بستگان بر اساس اطلاعات منابع موجود ارائه شده و در مسائل محل اختلاف با نظر به جدیدترین بحث‌ها دربارۀ نجاشی، یکی از اقوال با ارائۀ شواهد و قراین برگزیده شده و به نظرات مخالف پاسخ داده شده است. این مقاله بر وفات نجاشی در سال 450 ﮬ.ق تأکید کرده و نظر برخی محققان دربارۀ زنده بودن وی تا سال 463 ﮬ.ق را نمی‌پذیرد. هم‌چنین به این ادعا که کتاب فهرست، تدوین پسر وی علی‌بن‌احمد بوده نه خود او، پاسخ می‌دهد.

کلیدواژه‌های مقاله :احمد‌بن‌علی نجاشی؛ علی‌بن‌احمد‌بن علی نجاشی؛ فهرست اسماء مصنفی الشیعه؛ رجال نجاشی؛ بغداد؛ مطیرآباد؛ محمد‌باقر بهبودی