مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : جام عبرت
پديدآورنده : سید حسین اسحاقی
مرتبط با : سید علی خامنه ای
محل نشر : قم
ناشر : بوستان کتاب قم
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1380 ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 240
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

جام عبرت

بررسی عملکرد عوام و خواص در حادثه عاشورا با تکیه بر بیانات مقام معظم رهبری

مقام معظم رهبری در تحلیلی جامعه شناختی از حادثه عاشورا، به نقش دو گروه خواص و عوام در این رویداد جان گداز اشاره کرده اند.

خواص، گروه پیش رو، اندیشه گرا و تحلیل گراست و عوام، گروه پیرو، احساس گرا و تقلیدگر که از رویدادها اثر می پذیرد.

در این میان، می بینیم که دنیاگرایی، پیروی از شهوت ها و دوری از یاد خدا سبب می شود خواص هوادار حق به گروه باطل بپیوندند و با توجیه دینی کردار خویش، عوام زودباور را به جنگ با فرزند پیامبر اسلام بکشانند.

بررسی نقش و رفتار خواص و عوام در حادثه کربلا، روشن گر بسیاری از حوادث واقعه و جام عبرتی برای همگان خواهدبود.

این اثر در چهار بخش تنظیم شده است. بخش اول و دوم کتاب مربوط به طرح و بررسی عملکرد و وظایف خواص و عوام در صحنه عاشوراست که طی آن از ریشه های انحراف و خشکاندن کژروی ها سخن به میان آمده است.

بخش سوم، شامل توضیح آموزه ها و عبرت های عاشورا بوده و در بخش پایانی از رسالت آگاهان و خواص و اتخاذ الگوی صحیح در تبلیغ، نکاتی مطرح گردیده است.