مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : حسین(ع) شهید آگاه و رهبر نجات بخش اسلام
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : تهران
تاریخ انتشار : 1391 ق
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

حسین(ع) شهید آگاه و رهبر نجات بخش اسلام

نقدی است بر کتاب «شهید جاوید» تالیف نعمت الله صالحی نجف آبادی

کتاب حاضر که به «شهید آگاه» نام گذاری شده است، نقدی است بر کتاب «شهید جاوید» تالیف نعمت الله صالحی نجف آبادی. به نظر نویسنده هدف از قیام امام حسین(ع) شهادت بود و نه تأسیس حکومت اسلامی. از این رو کتاب شهید جاوید، که هدف امام را تأسیس حکومت اسلامی دانسته و نه شهادت باطل است.

نویسنده در آغاز کتاب مرقوم داشته است: آنچه از اخبار صحیح متواتر استفاده می شود این است که امام(ع) متعبّد به قیام و شهادت بوده و شهادت آن حضرت محبوب و مطلوب خداوند بوده است و تعبّد به شهادت امری بی سابقه نیست. به عبارت دیگر امام مأمور بود علیه یزید قیام کند و ابطال حکومت او را اعلان نماید و امتناع خود را از این بیعت شوم، علنی و آشکار سازد.

همچنین نویسنده در بحث مستقلّی با عنوان «امام(ع) آگاه بود» با سی و سه دلیل اثبات نموده است که امام از شهادت خود در کربلا آگاه بوده و هدفش تأسیس حکومت اسلامی نبود و می دانست که پیروزی نظامی به دست نمی آید.

کتاب «شهید آگاه» مانند کتاب شهید جاوید، در پنج بخش تنظیم شده و در هر بخش به ردّ یک بخش از آن کتاب پرداخته شده است.

مهم ترین انتقاد نویسنده به کتاب شهید جاوید این است که تحلیل آن با علم امام منافات دارد و از این رو عنوان کتاب خود را شهید آگاه گذاشته است.