مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : نظریه های عاشورا
پديدآورنده : مهدی علیزاده سورکی
محل نشر : قم
ناشر : پارسایان
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1378ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 63
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

نظریه های عاشورا

این کتاب به بیان چرایی قیام امام حسین(ع) پرداخته و شامل شش پاسخ است.

این کتاب به بیان چرایی قیام امام حسین(ع) پرداخته و شامل شش پاسخ است. هر یک از این پاسخ ها به عنوان یک نظریه مطرح شده اند و برخی آنها با یکدیگر قابل جمع هستند.

۱ ـ نظریه تعبد: چون خدا به امام حسین(ع) دستور داده بود، آن حضرت قیام کرد؛

۲ ـ نظریه انقلاب: هدف امام حسین(ع) براندازی حکومت اموی بود؛

۳ ـ نظریه دفاعی: موضع امام حسین(ع) در همه حال موضعی تدافعی بود؛

۴ ـ نظریه اصلاح: قیام امام حسین(ع) در هر حال اقدامی اصلاحی بود؛

۵ ـ نظریه مدیریت: قیام امام حسین(ع) به منظور ارائه الگویی پایدار از جامعه ولائی به رهبری معصوم و برای مقابله با یهودیان بود؛

۶ ـ نظریه تاریخی: حق و باطل همیشه در طول تاریخ رویاروی هم بوده اند و امام حسین(ع) نیز نماد و سمبلی از حق بود که چاره ای جز رویارویی با جبهه باطل نداشت.

مؤلف از این میان نظریات مطرح شده، به نظریه انقلاب گرایش دارد.