نيايش دوم صحيفه سجاديه و تلميحات قرآنى و نكات بلاغى آن - صفحه 37

نيايش دوم صحيفه سجاديه و تلميحات قـرآنـى و نكات بـلاغـى آن

جليل تجليل ۱

چكيده: نويسنده در اين مقاله، سى‏نكته بلاغى از جمله تلميحات قـرآنى و حديثـى در دعاى دوم صحيفـه سجاديـه را ـ كه در شأن و مقام رسول خدا صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله ‏وسلم است ـ بررسى و معرفى كرده است.

كليد واژه‏ها: صحيفه سجاديه (كتاب) / صحيفه سجاديه، دعاى دوم / رسول خدا صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله ‏وسلم، شؤون و مقامات / بلاغت / تلميحات قرآنى / تلميحات حديثى.

مقدمه:

پيامبر اكرم ـ درود خدا بر او و خاندان او باد ـ در گفتار و كردار، از زلال قرآن كريم بهره گرفته‏اند كه بلاغتِ اعجاز نشان دارد و در وصف آن بايد به آيه كريمه «لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدّعا من خشية الله» (حشر، 21) متوسل شد. اين بهره‏مندى نخست در كلام نبى‏اكرم صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله ‏وسلم در حدّ كمال، آنگاه در گفتار اميرالمؤمنين عليه ‏السلام و سپس در كلام يازده فرزند معصوم و نامدار وى عليهم ‏السلام تجلّى كرده است. در اين مقاله، بخشى از نيايش دوم صحيفه امام زين‏العابدين عليه ‏السلام بررسى و استفاده آن بزرگوار از تعابير قرآنى، با ذكر نكاتى از بلاغت و ادب، به گونه ايجاز، از سوى اين ناچيز تقديم مى‏شود.
تعابير اين صحيفه پربركت ـ چنان كه ياد شد ـ لبريز از رشحات درياى بلاغت قرآنى و احاديث نبـوى و امامان معصـوم (اميـرالمؤمنين و فرزندانش عليهم ‏السلام ) مى‏باشد. در

1.استاد دانشگاه تهران.

صفحه از 43