عنوان کتاب : اگر باران نبارد
پديدآورنده : محمد تقی سبحانی نیا
تصویرگر : علی عباس نیا
ويراستار : زینب علیزاده
محل انتشار : قم
ناشر : نشر باهوش، وابسته به انتشارات دارالحدیث
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1398
قطع : خشتی
تعداد صفحه : 24
زبان : فارسی

اگر باران نبارد

شناخت خدا از مسیر صفات او به بزرگ ترها اختصاص ندارد و می توان با بیانی مناسب، خدا را به کودکان نیز شناساند. این روش مقدمه ای برای شناخت بهتر خدا در بزرگسالی خواهد شد.
یکی از راه های مناسب شناخت خداوند، شناخت او از طریق صفات اوست. زیرا عقل و ذهن انسان ناتوان تر از آن است که بتواند به ذات یا حقیقت وجودی پروردگار راه یابد.

اگر باران نبارد، دومین عنوان از مجموعه ی ده جلدی «صفات خدای مهربان»، است که در آن یکی از صفات پروردگار (مهربان)، با زبانی ملموس و آشنا و داستان گونه معرفی شده است.

در کنار این مهم، کودکان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تشویق می شوند که صفات خدایی را در وجود خودشان نیز ایجاد و تقویت کنند.
اشاره به ماجراهای تاریخ زندگی پیامبران، در کنار مثال هایی از زندگی امروز، باعث شده متن کتاب ها دارای محتوای غنی آموزشی و مناسب با دنیای ذهن کودکان باشد.

زندگی بخش، مهربان، روزی ده، آگاه، عیب پوش، پاسخ دهنده، بردبار، شکست ناپذیر، وکیل، میراننده، تعدادی از صفت های خداوند هستند که در این مجموعه ی نفیس و با ارزش، مطرح شده است.