عنوان کتاب : کی هرگز شکست نمی خورد؟
پديدآورنده : محمد تقی سبحانی نیا
تصویرگر : علی عباس نیا
ويراستار : زینب علیزاده
محل انتشار : قم
ناشر : باهوش
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1399
قطع : خشتی
زبان : فارسی

کی هرگز شکست نمی خورد؟

شناخت خدا از مسیر صفات او به بزرگ ترها اختصاص ندارد و می توان با بیانی مناسب، خدا را به کودکان نیز شناساند. این روش مقدمه ای برای شناخت بهتر خدا در بزرگسالی خواهد شد.
یکی از راه های مناسب شناخت خداوند، شناخت او از طریق صفات اوست. زیرا عقل و ذهن انسان ناتوان تر از آن است که بتواند به ذات یا حقیقت وجودی پروردگار راه یابد.

کی هرگز شکست نمی خورد؟،  هشتمین عنوان از مجموعه ی ده جلدی «صفات خدای مهربان»، است که در آن صفت شکست ناپذیری(قادر) از صفات پروردگار، با زبانی ملموس و آشنا و داستان گونه معرفی شده است.

در کنار این مهم، کودکان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تشویق می شوند که صفات خدایی را در وجود خودشان نیز ایجاد و تقویت کنند.
اشاره به ماجراهای تاریخ زندگی پیامبران، در کنار مثال هایی از زندگی امروز، باعث شده متن کتاب ها دارای محتوای غنی آموزشی و مناسب با دنیای ذهن کودکان باشد.

زندگی بخش،مهربان،روزی ده،آگاه،عیب پوش،پاسخ دهنده،بردبار، شکست ناپذیر، وکیل، میراننده، تعدادی از صفت های خداوند هستند که در این مجموعه ی نفیس و با ارزش، مطرح شده است.