عنوان کتاب : کی از همه چیز با خبر است؟
پديدآورنده : محمد تقی سبحانی نیا
تصویرگر : علی عباس نیا
ويراستار : زینب علیزاده
محل انتشار : قم
ناشر : نشر باهوش، وابسته به انتشارات دارالحدیث
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1398
قطع : خشتی
تعداد صفحه : 24
زبان : فارسی

کی از همه چیز با خبر است؟

شناخت خدا از مسیر صفات او به بزرگ ترها اختصاص ندارد و می توان با بیانی مناسب، خدا را به کودکان نیز شناساند. این روش مقدمه ای برای شناخت بهتر خدا در بزرگسالی خواهد شد.
یکی از راه های مناسب شناخت خداوند، شناخت او از طریق صفات اوست. زیرا عقل و ذهن انسان ناتوان تر از آن است که بتواند به ذات یا حقیقت وجودی پروردگار راه یابد.

کی از همه چیز با خبر است؟، چهارمین عنوان از مجموعه ی ده جلدی «صفات خدای مهربان»، است که در آن صفت آگاهی پروردگار، با زبانی ملموس و آشنا و داستان گونه معرفی شده است.

در کنار این مهم، کودکان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تشویق می شوند که صفات خدایی را در وجود خودشان نیز ایجاد و تقویت کنند.
اشاره به ماجراهای تاریخ زندگی پیامبران، در کنار مثال هایی از زندگی امروز، باعث شده متن کتاب ها دارای محتوای غنی آموزشی و مناسب با دنیای ذهن کودکان باشد.

زندگی بخش،مهربان،روزی ده، آگاه، عیب پوش، پاسخ دهنده، بردبار، شکست ناپذیر، وکیل، میراننده، تعدادی از صفت های خداوند هستند که در این مجموعه ی نفیس و با ارزش، مطرح شده است.