چرایی ارسال اسناد شیعی روایات پیامبر(ص) در کتب اربعه

نشریه : پژوهش‌نامه علوم حدیث تطبیقی

نویسنده : پديدآورنده : علی فرهمندیان

سال 1399 / شماره پیاپی 13 / صفحه 111-128

چکیده :

اسناد احادیث پیامبر(ص) در کتب اربعه، به شکل‌‌های گوناگونی ثبت شده است. یکی از این گونه‌ها، اسنادی است که راوی شیعیِ غیر معصوم و غیر معاصرِ آن حضرت، از ایشان حدیثی نقل کند؛ این نوع از احادیث، «مرسل» نام دارند. ضرورت پژوهش در این‌‌گونه اسناد بدین سبب است که بررسی و تحلیل چرایی ارسال موجب اعتماد پیداکردن به برخی از احادیث مرسل می‏شود و زمینه‌ساز برای پاسخ‌‌گویی به شبهه کم‌‌توجهی شیعه به اتصال سند است. مأموریت پژوهش حاضر، کشف چرایی اسناد مرسل شیعی احادیث پیامبر(ص) در کتب اربعه و هدف آن، ارائه تحلیلی از چرایی ارسال این اسناد می‏باشد. بستر‌‌سازی برای رسیدن به برخی آثار علم‏الحدیثی مانند روش‌‌شناسی محدثانِ متقدم و اعتبارسنجی اسناد روایات از فواید این مقاله به ‌حساب می‌‌آید. این مقاله توانسته با بررسی طبقۀ روات، موضوع‌ و محتوای‌‌ روایات و ارائه نُه دلیل و تحلیل آن، از چرایی ارسال اسناد شیعی روایات پیامبر(ص) پرده‌‌برداری کند؛ احراز صحت متن و غیرفقهی بودن روایت نزد صاحبان کتب اربعه، ذکر سند در کتب دیگر مؤلف، اعتماد به کتاب راوی اول و... از نتایج این تحقیق است.

کلیدواژه‌های مقاله :احادیث نبوی، حدیث مرسل، راویان شیعه، اعتبارسنجی روایات، سندشناسی