احادیث داستانی کتابی جامع نزد امامان(ع)

آنچه فرزندان آدم از هنگام آفرینش آدم تا پایان دنیا بدان نیاز دارند، در کتابی نزد امامان(ع) است

الکافی ـ به نقل از ابو جارود ـ:

امام باقر(ع) فرمود: «هنگامی که به حسین بن علی(ع)، آن رسید که رسید، دختر بزرگش فاطمه بنت الحسین را فرا خواند و به او کتابی سر به مُهر و وصیتی سرگشاده سپرد و علی بن الحسین (زین العابدین)(ع) چنان درد شکمی داشت که گمان می کردند در خواهد گذشت. فاطمه کتاب را به علی بن الحسین(ع) سپرد. ای زیاد![۱]به خدا سوگند، این کتاب به ما منتقل شد».

گفتم: قربانت گردم! در این کتاب، چه آمده است؟

فرمود: «به خدا سوگند، آنچه فرزندان آدم از هنگام آفرینش آدم تا پایان دنیا بدان نیاز دارند، در آن است و به خدا سوگند، حدود، حتّی دیه خراش، در آن آمده است».

الکافی عن أبی الجارود:

قالَ أبو جَعفَرٍ(ع): إنَّ الحُسَینَ بنَ عَلِی(ع) لَمّا حَضَرَهُ الَّذی حَضَرَهُ، دَعَا ابنَتَهُ الکبری فاطِمَةَ بِنتَ الحُسَینِ(ع) فَدَفَعَ إلَیها کتابا مَلفوفا ووَصِیةً ظاهِرَةً، وکانَ عَلِی بنُ الحُسینِ(ع) مَبطونا مَعَهُم لا یرَونَ إلّا أنَّهُ لِما بِهِ، فَدَفَعَت فاطِمَةُ الکتابَ إلی عَلِی بنِ الحُسَینِ(ع)، ثُمَّ صارَ وَاللّهِ ذلِک الکتابُ إلَینا یا زِیادُ.

قُلتُ: ما فی ذلِک الکتابِ جَعَلَنِی اللّهُ فِداک؟ قالَ: فیهِ واللّهِ ما یحتاجُ إلَیهِ وُلدُ آدَمَ مُنذُ خَلَقَ اللّهُ آدَمَ إلی أن تَفنَی الدُّنیا، وَاللّهِ إنَّ فیهِ الحُدودَ، حَتّی إنَّ فیهِ أرشَ الخَدشِ.[۲]


[۱]. اسمِ ابو جارود است.

[۲]الکافی: ج ۱ ص ۳۰۳ ح ۱، دانشنامه قرآن و حدیث، ج ۱۰، ص ۸۸.