مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : فرهنگ نامه سیره پیامبر اعظم(ص)
زير نظر : رحمان فتاح زاده
مشاوران : حسن رضایی
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : قم
ناشر : پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1395
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : ۶۹۰
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

فرهنگ نامه سیره پیامبر اعظم(ص)

کتابی است به زبان فارسی که به بررسی سیره پیامبر خاتم (ص) می‌پردازد.

کتابی است به زبان فارسی که با هفتاد و هشت مدخل، به بررسی سیره پیامبر خاتم (ص) می‌پردازد.

در مقدمه کتاب ویژگی‌هایی را برای آن برشمرده‌اند:

مختصر و مفید بودن مقالات و دوری از هرگونه تحلیل در گزارش های تاریخی، استفاده از قلمی شیوا و روان، داشتن ۷۸ مدخل اصلی درباره سیره رسول خدا(ص)، اشاره به تمامی حوادث مرتبط با سیره پیامبر(ص) به صورت مستقل و غیر مستقل در مقالات، دسترسی آسان به موضوعات و مدخل های مرتبط با سیره پیامبر اکرم به ترتیب حروف الفبا و ذکر سیره پیامبر بر اساس منابع و مدرک دست اول تاریخی و معتبر .

مدخل‌های کتاب:

این فرهنگ نامه هفتاد و هشت مدخل دارد که برخی از آنها عبارت اند از:
«آداب خوردن و آشامیدن»، « آداب هم نشینی»، «آراستگی و پیراستگی»، «آزادی»، «احترام به مقام زن در سیره نبوی»، «اصل مبارزه با مستکبران»، «اصل مساوات»، «اصل دوری از ترحم»، «اصلاح بین مردم»، «اصول اداره جامعه»، «اعزام مبلغ»، «اعمال و احکام اختصاصی پیامبر(ص)»، «انفاق»، «توجه به مستضعفان» و «اهل بیت و آل کساء».