مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : تاریخ حدیث بحرین
زمان پدیدآورنده: معاصر
ناشر : سازمان چاپ و نشر دارالحدیث با همکاری کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1401
تعداد صفحه : ۵۵۰
قطع : وزیری
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

تاریخ حدیث بحرین

در این کتاب تلاش شده است تا با اتکاء به تاریخ حدیث اسلامی و سایر مستندات نشان ‏دهد، همه مؤلفه‏‌های صدق عنوان یک مرکز حدیثی و بیش‏تر از آنها، در منطقه بحرین وجود داشته است، چرا که ارتباط ساکنان بحرین با تشیع و اهل البیت علیهم السلام در همان آغاز ورود اسلام به این منطقه وجود داشته است.

شناخت سیر تدوین حدیث شیعه در طول تاریخ و فراز و نشیب ‌های آن و همچنین مناطق و مراکز آن به عهده  «تاریخ حدیث» است که رشته اى واسط میان دو دانش حدیث شناسى و دانش تاریخ است.

بحرین در جغرافیای تاریخی، بر تمامی سرزمین‌های واقع در سواحل غرب و جنوب خلیج فارس، بویژه مناطق احساء، قطیف و جزیره اُوال (کشور بحرین امروزی) اطلاق میشود.

این پژوهش به بررسی سیر تاریخی حدیث شیعه در قلمرو بحرین تاریخی ـ به عنوان یکی از پایگاه ها و مراکز مهم حدیث - توجه نشان داده و گونه های مختلف فعالیتهای راویان و محدثان شیعه را در این دامنه جغرافیایی از صدر اسلام تا پیش از روزگار معاصر، به بحث گذاشته است.

در این کتاب تلاش شده است تا با اتکاء به تاریخ حدیث اسلامی و سایر مستندات نشان ‏دهد، همه مؤلفه‏‌های صدق عنوان یک مرکز حدیثی و بیش‏تر از آنها، در منطقه بحرین وجود داشته است، چرا که ارتباط ساکنان بحرین با تشیع و اهل البیت علیهم السلام در همان آغاز ورود اسلام به این منطقه وجود داشته است. همچنین جمع زیادی از مردم بحرین در شمار راویان و محدثان بوده‌‏اند و تأثیر زیادی در گستره حدیث‌‏پژوهی شیعی داشته‏‌اند.

به اعتقاد نویسنده، آشنایی با یکی از مراکز تأثیرگذار در تاریخ حدیث شیعه و بازشناخت میزان مبادله این مرکز با دیگر حوزه‏‌ها و همچنین نمایاندن حلقه‌‏های مفقود در تدوین تاریخ جامع حدیث شیعه، از ضروریات و اهداف تالیف این کتاب بوده است، زیرا تا کنون پژوهش مستقلی که به صورت خاص به این موضوع پرداخته باشد، انجام نشده است؛ اگر چه سخن از راویان و محدثان بحرینی تبار، در کتاب‏های رجال، طبقات، فهرست‏نامه‌‏ها و نیز در آثاری که ویژه مشاهیر بحرین و احساء نوشته شده، بسیار است، ولی مطالب ارائه شده در آنها، پراکنده و عمومی است ولی این پژوهش با همه نواقص آن، اولین کار در موضوع خود است.

برجسته‌‏ترین پرسش‏‌هایی که نوشتار حاضر برای پاسخ به آنها تدوین و تالیف شده است عبارت‌‏اند از:

۱. فعالیت‏‌های حدیثی در بحرین از چه زمانی آغاز شده و دارای چه فراز و فرودها و یا چه ادواری بوده است؟

۲‏. تعداد راویان و محدثان متقدم بحرین، چه نسبتی با کل راویان و محدثان شیعه دارد؟

۳‏. رویکرد حدیثی محدثان بحرین چگونه بوده و آیا اخباری‏گری مصطلح در قرون یازدهم و دوازدهم، ریشه در مکتب محدثین متقدم بحرین دارد؟

۴‏. مکتب حدیثی بحرین با دیگر حوزه‏‌ها و شهرهای اهل سنت و شیعه چه ارتباطی داشته است؟

با توجه به این رویکرد، پژوهش حاضر در چهار فصل سامان یافته است که به قرار ذیل می باشد:

فصل اول: جغرافیا و تاریخ بحرین

فصل دوم: حدیث بحرین در عصر حضور

فصل سوم: محدثان و کاتبان آثار حدیثی بحرین، احساء و قطیف

فصل چهارم: جریان ها و رویکردهای حدیثی در حوزه بحرین