تاريخ : شنبه 1402/4/24
کد خبر: 76266

کتاب "بنده خدای کریم" منتشر شد.

کتاب "بنده خدای کریم" به اهتمام مرحوم آیت الله ری شهری و همکاری حجت الاسلام محسن عطاء الله و حجت الاسلام محمدمهدی خوش قلب، از آثار پژوهشگاه قرآن و حدیث منتشر شد.

🔸 کتاب "بنده خدای کریم" منتشر شد.

📖کتاب "بنده خدای کریم" به اهتمام مرحومآیت الله محمدی ری شهریو همکاریحجت الاسلام محسن عطاء اللهوحجت الاسلام محمدمهدی خوش قلب، از آثار پژوهشگاه قرآن و حدیث منتشر شد.

این کتاب شرح شخصیت و بیان برخی ویژگی ها، رفتارها و موعظه های آیت الله عبدالکریم حق شناس تهرانی رحمة الله علیه، عالم پرهیزگار، اخلاق مدار و مردمی معاصر است.

◈ کتاب بر پایه گفتگو با بیش از چهل تن از شاگردان و ارادتمندان ایشان و به اهتمام مرحوم آیت الله ری شهری رحمة الله علیه تدوین گردیده است.
در این کتاب سیره اخلاقی، اجتماعی و عرفانی آیت الله حق شناس رحمة الله علیه و تا حدودی راه سیر و سلوک حقیقی برای رسیدن به سعادت ابدی نشان داده شده است.

بخش نخست کتاب، بیانگر شرح حال کاملی از آیة الله حق ‏شناس می باشد.
در بخش دوم، به بیان ویژگی ‏های ایشان در زندگی فردی، روابط اجتماعی و سیاست و نیز مهارت ‏های ارتباطی و مدیریتی ایشان پرداخته شده است.
در بخش سوم، ره‏نمودهای ایشان در شش فصل، با محوریت ره‏نمودهای: معرفتی - اعتقادی، علمی - آموزشی، اخلاقی - تربیتی، عبادی - رفتاری (در قالب گفتارهایی مانند: مراقبت، نماز، دعا، زیارت و قرائت قرآن)، اجتماعی (در موضوعاتی مانند: خدمت ‏رسانی به مردم و همسرداری) و نیز سیاسی دسته ‏بندی و ارائه شده است.
در بخش چهارم، نمونه ‏هایی از برخورداری ‏های معنوی این عالم فرزانه همچون تشرفات و اجابت دعاهای ایشان گزارش شده است.
در بخش پنجم و پایانی کتاب نیز به بیان خاطره ‏ها و ره‏نمودهای گوناگونی از ایشان که در قالب موضوعات پیش‏ گفته نمی‏ گنجید، آمده است.

با توجه به این رویکرد، کتاب حاضر در پنج بخش تألیف یافته :

◫ بخش اول: زندگی نامه
◫ بخش دوم: ویژگی ها
◫ بخش سوم: ره نمودها
◫ بخش چهارم: عنایت ها
◫ بخش پنجم: گوناگون

کتاب "بنده خدای کریم" به اهتمام مرحوم آیت الله ری شهری و همکاری حجت الاسلام محسن عطاء الله و حجت الاسلام محمدمهدی خوش قلب، به زبان فارسی در قطع وزیری و در ۴۱۵  صفحه به نگارش درآمده است و در ۱۴۰۲ با همکاریانتشارات دارالحدیث منتشر شده است.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :