مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : درآمدی بر اعتبار‌سنجی روایات تفسیری
پديدآورنده : محمود حاجی احمدی
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : قم
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹
تعداد صفحه : 264
شابک : 978-600-298-287-2
جستجو در Lib.ir

درآمدی بر اعتبار‌سنجی روایات تفسیری

در آمدی بر ارائه یک طرح کلی در اعتبار سنجی روایات تفسیری

این کتاب در آمدی بر ارائه یک طرح کلی در اعتبار سنجی روایات تفسیری است .

فصل اول با عنوان کلیات به بررسی مبادی تصوری این موضوع و طرح گونه های مختلف روایات تفسیری  می پردازد .

در فصل دوم ویژگی خاص روایات تفسیری مورد توجه قرار می گیرد وبا تقسیم روایت به دو بخش سند ومتن به تبیین معیارها و شرایط اعتبار در این دو بخش می پردازد .

فصل سوم با باور تفاوت میزان کارایی معیارها و شرایط سنجش در گونه های مختلف روایات تفسیری آنها را به شش گونه تقسیم وبا ذکر نمونه هایی به بررسی این باور می پردازد .

فصل چهارم با طرح  تاثیر قراین در اعتبار سنجی روایات تفسیری ، به معرفی تعدادی از قراین موثر می پردازد ودر پایان با ذکر نمونه هایی این اندیشه به بوته آزمون می رود .