حمزه عبدی

دکتر حمزه عبدی در سال 1350 در قزوین تولد یافت و سال 1368 وارد حوزه علمیه شد. آیت الله شیخ جواد تبریزی و آیت الله علیدوست، از جمله استادان او هستند. تحصیلات دانشگاهی او در هر سه مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری، روانشناسی است و هم اکنون به عنوان عضو هيئت علمي پزوهشكده اخلاق و روان شناسي اسلامي، پژوهشگاه قرآن و حدیث فعالیت دارد.

از سال 1385 تا کنون فعالیت مستمر در زمینه ی کار بالینی و مشاوره در مراکز گوناگون دانشگاهی و حوزوی دارد. همچنین در حوزه ی روانشناسی در حوزه و دانشگاه تدریس داشته است.

تاکنون از دکتر عبدی مقالات و کتاب های متعدد به چاپ رسیده است که در بیشتر آنها به مباحث روانشناسی با نگاه اسلامی پرداخته است و برخی از آنها زیر چاپ است.

کتاب های چاپ شده

جوان هیجان خویشتنداری، (گروه نویسندگان مجله حدیث زندگی)،سه مقاله از کتاب نوشته حمزه عبدی، 1386، قم: دارالحدیث.

سعادت و شادكامي،( درآمدی بر سعادت و شادکامی از دیدگاه اسلام با رویکرد روان شناسي مثبت گرا )، قم: دارالحدیث:1391

تحلیل روایات مكارم الاخلاق  نویسنده حمزه عبدی و عباس پسندیده ، قم : پژوهشگاه قرآن و حدیث:1394

روان شناسی عمومی  به زبان انگلیسی برای دانشگاه مجازی جامعه المصطفی (تلخیص)(با تلخیص کتاب : psychology/ John W.Santrack.7th ed.   McGraw-Hill Companies, Inc ,2003  )

پایان نامه ها

پايان نامه  كارشناسي ارشد: ارتباط ميان سبك‏هاى عشق و ويژگى‏هاى شخصيتي، استاد راهنما دكتر محمود گلزاري استاد مشاوردكتر مسعود آذربايجاني ، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1387. 

رساله دكتري: تنظيم رغبت به زندگي بر اساس مفهوم زهد در اسلام و تاثير آن بر اضطراب ،استادان راهنما، حجه الاسلام سيد محمد غروي و دكتر مسعود جان بزرگي ، استادان مشاور دكتركاظم رسول زاده طباطبايي و دكتر عباس پسنديده ، پژوهشگاه حوزه ودانشگاه ، پژوهشكده علوم رفتاري ، گروه روان شناسي. (1394)


 حمزه عبدی