مهدی پیشوایی

حجت‌الاسلام و المسلمین مهدی پیشوایی (متولد ۱۳۲۴ ش، مشکین‌شهر). 

آثار :  «تاریخ اسلام از جاهلیت تا رحلت پیامبر اسلام »، «قهرمانان راستین »، «مبارزات مسلمانان ترکستان»، «شناخت شیعه»، «دورنمائی از زندگانی امام باقرعلیه السلام»، «شخصیتهای اسلامی شیعه»، «ارزیابی انقلاب حسین»، «پیشوای آزاده»، «سیره پیشوایان»، «شام سرزمین خاطره‏ها» و «امام حسن پرچمدار صلح و آزادی» برخی از این آثار است. 

• عضو هیئت تحریر مجله درسهائى از مکتب اسلام از سال 1349 تاکنون • مدیریت داخلى مجله درسهایى از مکتب اسلام از سال 1350 تا 1353 • طى دوره تحصیلات عالى دار التبلیغ اسلامى و اخذ گواهینامه این دوره در سال 1349 • اشتغال به تحقیق و تألیف از سال 1351 تاکنون• همکارى با سیماى جمهورى اسلامى ایران (شبکه هاى مختلف)• همکارى با شبکه رادیو معارف (قم) – کارشناس عالى تاریخ و سیره• همکارى نزدیک با موسسه تعلیماتى و تحقیقاتى امام صادق (ع) زیر نظر حضرت آیت الله سبحانى و عضو هیئت موسس این موسسه از بدو تأسیس • همکارى با فصلنامه میقات از سال 1373 تا سال 1375 • همکارى با فصلنامه پیام حوزه تا سال 1380 • همکارى با معاونت امور اساتید دروس معارف اسلامى در دانشگاهها (نهاد نمایندگى ولى فقیه) از سال 1373 تاکنون در ارتباط با درس تاریخ اسلام و متون و مدرسین این درس و کتب کمک درسى.• مدیر گروه پژوهشی تاریخ موسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى (ره) • سردبیر فصلنامه علمی - تخصصى" تاریخ در آینه پژوهش"• همکارى با نشریه افق حوزه (هفته نامه خبری حوزه علمیه)


 مهدی پیشوایی