علی رضا بهرامی

کارشناسی علوم حدیث حوزه علمیه قم 1386
کارشناسی ارشد علوم حدیث (کلام و عقاید)، دانشگاه قرآن و حدیث 1391
دکتری حکمت متعالیه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 
فعاليت‌های آموزشی :
دانشگاه قرآن و حدیث، تاریخ اسلام ، روش تحقیق
معاونت تبلیغ حوزه، شناخت و نقد وهابیت 
مرکز تخصصی ائمه اطهار، درایة الحدیث، تاریخ حدیث، کتابشناسی جوامع حدیثی، کلام مقارن، منطق کاربردی، تاریخ کلام
بخش زبان عربی مدرسه علمیه معصومیه، مکالمه عربی

شرکت در همایش¬های داخلی و خارجی

سال نام کنگره نام مقاله محل برگزاری نحوه ارائه نویسندگان به ترتیب

94 Revisiting sunni and sh’ah: thoughts, spirituality, and new movements Imamate and Caliphate from definition and adaption to position and function

اندونزی، دانشگاه سونان سخنرانی علی رضا بهرامی

95 Minorities and majorities in the middle east and asia Exploring Islam’s view about men of the book

اسلواکی، دانشگاه کومنیوس سخنرانی علی رضا بهرامی

94 چهارمین همایش بین المللی فلسفه دین معاصر شبهه جی ال مکی درباره وجود شر در عالم و پاسخ به آن در حکمت متعالیه ایران، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات سخنرانی / انتشار علیرضا بهرامی ، غلامحسین خدری

95 همایش حکمت اصفهان اسماء الهی در سلسله علی حکمت متعالیه اصفهان انتشار علی رضا بهرامی

مقالات چاپ شده در مجلات معتبر علمی ـ پژوهشی

سال نام نشریه نام مقاله نویسندگان به ترتیب

91 علوم حدیث نگاه حوزه بغداد به راویان و آراء رجالی مدرسه حدیثی قم علی رضا بهرامی، سید علی رضا حسینی

91 پژوهشهای قرآن و حدیث بازخوانی سیره حدیثی محمد بن خالد برقی سید علیرضا حسینی، علی رضا بهرامی

92 پژوهشهای اعتقادی کلامی گونه های چالش آفرینی عباسیان نخستین در مسیر امامت سید کاظم طباطبایی، علی رضا بهرامی

92 کلام اسلامی نقد جریان شناسی نوبختی در فرق الشیعه رسول رضوی، علی رضا بهرامی

94 تحقیقات قرآن و حدیث گستره و اعتبار روایات الف باب نزد فریقین محمد تقی شاکر، علی رضا بهرامی

مقالات چاپ شده در مجلات معتبر علمی ـ ترویجی

سال نام نشریه نام مقاله نویسندگان به ترتیب

91 امامت پژوهی جستاری در آسیب شناسی چالش های آغاز امامت امام کاظم علی رضا بهرامی، سید محمد کاظم طباطبایی

92 پژوهشهای مهدوی کارکردهای اجتماعی نهاد امامت علی رضا بهرامی، سید محمد کاظم طباطبایی

91 حدیث اندیشه سبک شناسی سیوطی در اللئائی المصنوعه علی رضا بهرامی

93 حدیث حوزه بررسی شخصیت و احوال عبدالله بن جعفر حمیری علی رضا بهرامی

دیگر مقالات چاپ شده

سال نام نشریه نام مقاله نویسندگان به ترتیب

81 النافذه الطلوع الخالد علی رضا بهرامی

81 النافذه العملیات الاستشهادیة اشد الوان الدفاع مظلومیةً علی رضا بهرامی

فعالیت های علمی اجرایی

ردیف سمت مرکز مدت همکاری

1 پژوهشگر پژوهشگاه قرآن و حدیث 5 سال

2 معاون پژوهش مرکز تخصصی ائمه اطهار علیهم السلام 6 سال

3 عضو شورای علمی گروه فرق و مذاهب معاونت تبلیغ حوزه 4 سال

مقالات ارائه شده در مجلات و همایش ها

سال نام نشریه/ همایش نام مقاله نویسندگان به ترتیب

95 همایش حکمت اصفهان ایرادات شیخ احمد احسایی بر نفس شناسی ملاصدرا علی رضا بهرامی

کتاب های تألیف شده

سال عنوان مرکز علمی وضعیت

94 حدوث اسماء در اندیشه امامیه پژوهشگاه قرآن و حدیث در دست انتشار

91 حی علی خیر العمل فی مصادر الفریقین مرکز تخصصی ائمه اطهار علیهم السلام انتشار سال 92

93 و 95 سلسله نشست های شناخت و نقد سلفیه مرکز تخصصی ائمه اطهار علیهم السلام منتشر شده (به کوشش)

95 بنیان تکفیر (پژوهشی در زمینه های فکری فرهنگی و عقیدتی پیدایش جریان های تکفیری) مرکز تخصصی ائمه اطهار علیهم السلام چاپ شده 96

فعالیت های تبلیغی

استان شهر / بخش اعزام مدت خدمت

سیستان و بلوچستان ایرانشهر / جلگه چاه هاشم بخش فرهنگی دفتر آیت الله العظمی فاضل 15 نوبت تبلیغی

سیستان و بلوچستان زابل بخش فرهنگی دفتر آیت الله العظمی فاضل 5 نوبت تبلیغی

خراسان جنوبی نهبندان و قهستان بخش مناطق محروم دفتر آیت الله العظمی مکارم 4 نوبت تبلیغی

هرمزگان قشم/ هرمز/ بندرعباس/ میناب/ رودان بخش مناطق محروم دفتر آیت الله العظمی مکارم 12 نوبت تبلیغی


 علی رضا بهرامی