28 - دعای بیست و هشتم صحیفه سجادیه  15
28 - دعای بیست و هشتم صحیفه سجادیه

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُتَفَزِّعاً إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ. دعا هنگام پناه بردن ‌به‌ خدا.

27 - دعای بیست و هفتم صحیفه سجادیه  8
27 - دعای بیست و هفتم صحیفه سجادیه

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَهْلِ الثُّغُورِ. دعای آن حضرت براي مرزداران.

26 - دعای بیست و ششم صحیفه سجادیه  11
26 - دعای بیست و ششم صحیفه سجادیه

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِجِيرَانِهِ وَ أَوْلِيَائِهِ إِذَا ذَكَرَهُمْ. دعای امام علیه السلام برای همسایگان و دوستانش، به وقتی که از ایشان یاد می‌فرمود.

25 - دعای بیست و پنجم صحیفه سجادیه  7
25 - دعای بیست و پنجم صحیفه سجادیه

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السّلَامُ لِوُلْدِهِ عَلَيْهِمُ السّلَامُ. دعای آن حضرت درباره فرزندانش عليهم‌ السلام.

24 - دعای بیست و چهارم صحیفه سجادیه  6
24 - دعای بیست و چهارم صحیفه سجادیه

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السّلَامُ لِأَبَوَيْهِ عَلَيْهِمَا السّلَامُ. دعای آن حضرت درباره پدر و مادرش که درود بر ايشان باد.

23 - دعای بیست و سوم صحیفه سجادیه  7
23 - دعای بیست و سوم صحیفه سجادیه

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السّلَامُ إِذَا سَأَلَ اللّهَ الْعَافِيَةَ وَ شُكْرَهَا. دعای آن حضرت هنگامی که عافيت و شکر بر آن را از خدا طلب می‌کرد.

22 - دعای بیست و دوم صحیفه سجادیه  6
22 - دعای بیست و دوم صحیفه سجادیه

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السّلَامُ عِنْدَ الشّدّةِ وَ الْجَهْدِ وَ تَعَسّرِ الْأُمُورِ. دعای آن حضرت در هنگام سختی و مشقت و فرو بستگی کارها.

21 - دعای بیست و یکم صحیفه سجادیه  7
21 - دعای بیست و یکم صحیفه سجادیه

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السّلَامُ إِذَا حَزَنَهُ أَمْرٌ وَ أَهَمّتْهُ الْخَطَايَا. دعای آن حضرت در هنگامی که کاری او را اندوهگين می‌ساخت و خطاها او را پريشان می‌کرد.

20 - دعای بیستم صحیفه سجادیه  5
20 - دعای بیستم صحیفه سجادیه

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السّلَامُ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَ مَرْضِيّ الْأَفْعَالِ. دعای آن حضرت در طلب اخلاق ستوده و افعال پسنديده.

19 - دعای نوزدهم صحیفه سجادیه  7
19 - دعای نوزدهم صحیفه سجادیه

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ، عَلَيْهِ السّلَامُ عِنْدَ الِاسْتِسْقَاءِ بَعْدَ الْجَدْبِ. دعای آن حضرت هنگام طلب باران پس از قحطی و خشکسالی.

18 - دعای هجدهم صحیفه سجادیه  8
18 - دعای هجدهم صحیفه سجادیه

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السّلَامُ إِذَا دُفِعَ عَنْهُ مَا يَحْذَرُ، أَوْ عُجّلَ لَهُ مَطْلَبُهُ. دعای آن حضرت هنگامی که خطری از او می‌گذشت، يا مطلبی که داشت بزودی بر آورده می‌شد

17 - دعای هفدهم صحیفه سجادیه  6
17 - دعای هفدهم صحیفه سجادیه

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السّلَامُ إِذَا ذُكِرَ الشّيْطَانُ فَاسْتَعَاذَ مِنْهُ وَ مِنْ عَدَاوَتِهِ وَ كَيْدِهِ. دعای آن حضرت هنگامی که شيطان را بياد می‌آورد و از او و دشمنی و مکر او، به خدا پناه می‌برد.

16 - دعای شانزدهم صحیفه سجادیه  6
16 - دعای شانزدهم صحیفه سجادیه

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا اسْتَقَالَ مِنْ ذُنُوبِهِ، أَوْ تَضَرَّعَ فِي طَلَبِ الْعَفْوِ عَنْ عُيُوبِهِ. دعای آن حضرت هنگامی که از گناهان خود طلب گذشت می‌کرد، يا در طلب عفو از عيوب خود زاری می‌نمود.

15 - دعای پانزدهم صحیفه سجادیه  6
15 - دعای پانزدهم صحیفه سجادیه

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا مَرِضَ أَوْ نَزَلَ بِهِ كَرْبٌ أَوْ بَلِيَّةٌ. دعاي آنحضرت به وقت بيماري یا روى آوردن اندوه و بلا.

صفحه از 83
تعداد موارد : 1161