چهل حدیث امام صادق علیه السلام  507
چهل حدیث امام صادق علیه السلام

چهل حدیث از سخنان گهربار امام صادق علیه السلام

چهل حدیث امام حسن عسکری سلام الله علیه  465
چهل حدیث امام حسن عسکری سلام الله علیه

چهل حدیث از سخنان گهربار امام حسن عسکری سلام الله علیه

نیایش  177
نیایش

خداوندا! تو در هر دشوارى مایه امید منى، و در هر چه (از سختی‏ها) بر سر من فرو ریزد تکیه گاه و ذخیره منى، چه بسیار گرفتاریها که روان (و اراده) در آن ناتوان می‏گردد، و چاره سازیها در آ ن کاستى میگیرد

توحید (يگانگى خدا)  516
توحید (يگانگى خدا)

الف - معناى توحيد، ب - ارزش توحيد، ج - شيرازه توحيد، د - دليل توحيد، ه - توحيد در عبادت، و - نشانه شناخت يگانگى خدا، ز - كم‏ترين مرتبه شناخت

شناخت خداوند عزّ وجلّ  450
شناخت خداوند عزّ وجلّ

2 / 1ارزش شناخت خدا عزّ وجلّ، 2 / 2حكمت وجوب شناخت خدا عزّ وجلّ، 2 / 3راه‏هاى شناخت خدا عزّ وجلّ، 2 / 4يگانگى خدا

احادیث فضيلت زيارت امام حسين عليه السلام و زائرش  476
احادیث فضيلت زيارت امام حسين عليه السلام و زائرش

زيارتش از برترينِ عمل هاست، زائر او، مانند زائر خداست، زائر او ، مانند زائر پيامبر خدا صل الله عليه و آله است، تكريم زائران او ، توسّط فرشتگان، ثواب زيارت او ، به حساب در نمى آيد، ثواب كسى كه با هراس ، او ...

ترک امر به معرو ف و نهی از منکر  306
ترک امر به معرو ف و نهی از منکر

آن که امر به معروف و نهی از منکر را ترک می کند، همچون کسی است که کتاب خدا را پشت سر انداخته است.

نشانه های مومن  650
نشانه های مومن

نشانه های مؤمن پنج چیز است: پرهیزگاری در خلوت، صدقه در حالت نیازمندی، شکیبایی هنگام مصیبت، بردباری هنگام خشم و راستگویی هنگام ترس.

صفحه از 14
تعداد موارد : 110