بازدید : 281

واكاوی و نقد ادله عرفا درباره هدف آفرينش

چکیده : يکی از مباحث معرفتی دقيق در حوزه الهيات، هدف خداوند از خلقت جهان است متکلمان اسلامی، هدف خداوند از آفرينش عالم را رساندن جود به خلق می دانند. فلاسفه معتقدند از آنجا که خداوند واجد همه كمالات و علت ‌تامه ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی افضلی
پديدآورنده : مرجان درستی مطلق
بازدید : 197

مديريت خشم

چکیده : هيجان ها از بزرگ ترين نعمت های الهی اند كه در انسان به وديعت نهاده شده، زندگی بدون آن ها، بی روح، تيره و ماشينی می نمايد. و سلامت روانی و عقلانی انسان ها تا حد زيادی به سلامت هيجانی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد حسین قدیری
بازدید : 150

اخلاق و عرفان اسلامی

چکیده : در جلسه گذشته به بخش هايی از حديث قدسی خداوند خطاب به حضرت موسی(عليه السلام) اشاره شد. در اين جلسه، حضرت استاد نكاتی در باب شفاعت و تفاوت نظر مؤمنان و مشركان در اين باره، لزوم مخالفت با هوای نفس ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد تقی مصباح یزدی
بازدید : 130

اخلاق و عرفان اسلامی

چکیده : در جلسات گذشته اين سلسله از دروس اخلاقی ـ عرفانی، فقراتی از حديث قدسی خطاب به حضرت موسی(عليه السلام) تقديم گرديد. در اين جلسه نيز حضرت استاد در ادامه تبيين حديث مزبور، نكاتی در باب معاشرت های اجتماعی و دقت ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد تقی مصباح یزدی
بازدید : 138

اخلاق و عرفان اسلامی

چکیده : در شماره پيشين اين سلسله دروس اخلاقی، حضرت استاد در تبيين حديث قدسی، راجع به معاشرت های اجتماعی و دقت هايی كه در اين باره بايد مبذول داشت، نكاتی را مطرح كردند. اكنون در ادامه، ايشان درباره ريشه همه گناهان ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد تقی مصباح یزدی
بازدید : 141

اخلاق و عرفان اسلامی

چکیده : در ادامه تبيين و توضيح حديث قدسی، در جلسه قبل، حضرت استاد نكاتی در باب غفلت از خدا(به عنوان ريشه همه گناهان)، نعمت های الهی(به عنوان نشانه ای از تدبير و تقدير الهی)، غبطه نخوردن به ثروتمند، حقير نشمردن تهی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد تقی مصباح یزدی
بازدید : 135

سيری در فاخرترين متن اخلاقی، روايی «سِرُّالإسراء فی شرح حديث المعراج»1

چکیده : مرحوم آية اللّه حاج شيخ علی آقای پهلوانی تهرانی(سعادت پرور) عالم عامل و عارف پارسا و پرهيزگاری بود كه عمر طيب و طاهر خود را در تعليم و ترويج معارف الهی و توحيدی گذراند. آن بنده پاك و بی آلايش ...

نویسنده :

 پديدآورنده : ابوالقاسم بخشیان
بازدید : 130

ايمان و تأثير آن بر مبادى رفتار

چکیده : در نوشته حاضر در صدد بيان رابطه ايمان با مبادى رفتار هستيم. بدين روى، پس از تعريف «ايمان» و ويژگى هاى اساسى آن (مبتنى بودن ايمان بر بينش و گرايش، قلبى بودن و اختيارى بودن)، به بيان مبادى رفتار از ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سيدمحمدرضا موسوی نسب
بازدید : 122

اخلاق و عرفان اسلامی

چکیده : در بخش های پيشين اين دروس و در تبيين حديث قدسی خداوند به حضرت موسی(عليه السلام)، جناب استاد درباره تأثير ايمان و معرفت بر سعادت افراد، انواع شناخت، مراتب ذكر، اطمينان دل(شرط ذكر خدا) و ملاك ارزش انسان مطالبی بيان ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد تقی مصباح یزدی
بازدید : 168

تأليف قلوب در اسلام1

چکیده : شيوه دعوت به اسلام، مسالمت‌آميز است. يكى از مباحثى كه اين شيوه را تأييد مى‌كند، در كتاب‌هاى فقهى با عنوان «المؤلّفة قلوبهم» آمده است. در اين بررسى، در پى پاسخ به چند پرسش اساسى هستيم: 1. آيا منظور از «المؤلّفة قلوبهم» ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حسین ارجینی
صفحه از 32
تعداد موارد : 311