بازدید : 12

مقایسه تنظیم رغبت بر اساس آموزه زهد اسلامی و درمان شناختی ـ رفتاری بر افزایش سلامت عمومی

چکیده : هدف این پژوهش بررسی کارآمدی الگوی تنظیم رغبت در اسلام (مبتنی بر مفهوم زهد) به عنوان الگویی شناختی- هیجانی برای افزایش سلامت روان در مقایسه با درمان شناختی- رفتاری بود. الگوی تنظیم رغبت در قالب پروتکل برای مداخله بالینی طراحی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حمزه عبدی
پديدآورنده : مسعود جان بزرگی
پديدآورنده : سید محمد غروی
پديدآورنده : عباس پسنديده
پديدآورنده : سید کاظم رسول زاده طباطبایی
بازدید : 9

نقش آرزوها در رضایت زندگی بر اساس مدل اسلامی عملکرد أمل: یک بررسی مفهومی

چکیده : در منابع روان‌شناختی حداقل به سه دیدگاه در زمینه رابطه آرزوها و رضایت زندگی می‌توان دست یافت؛ وجود رابطه، عدم رابطه، و رابطه دوگانه بر اساس آرزوهای درونی-بیرونی. تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش آرزوها در رضایت زندگی بر اساس ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حمید رفیعی هنر
بازدید : 18

الگوی چندبُعدی مقابله دینی با تکیه بر آموزه‌های مهار خشم

چکیده : این پژوهش به منظور معرفی الگوی چندبُعدی مقابله دینی با تکیه بر آموزه‌های مهار خشم طراحی شد. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی بود و به شیوه اجتهاد دینی انجام گردید. یافته‌های پژوهش نشان داد که از تحلیل آموزه‌های دینی، دو ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید مهدی خطیب
بازدید : 17

تدوین برنامه آموزشی شُکر مبتنی بر مفهوم شکر اسلامی و بررسی کارآمدی آن در رضایت از زندگی

چکیده : پژوهش حاضر به منظور تدوین و عرضه الگوی شکرگزاری مبتنی بر آموزه‌های اسلامی و بررسی اثربخشی آن بر رضایت از زندگی بررسی شده است. فرض این پژوهش آن است که افزایش میزان قدردانی، باعث افزایش رضایت از زندگی و پیش‌بینی‌کننده ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمود اصفهانیان
پديدآورنده : محمود گلزاری
پديدآورنده : فرید براتی سده
بازدید : 18

ساخت، رواسازی و اعتباریابی مقیاس شکر بر اساس آموزه‌های اسلام

چکیده : پژوهش حاضر با هدف ساخت، رواسازی و اعتباریابی مقیاس شکر، بر اساس آموزه‌های اسلام، طراحی و اجرا شده است. برای رسیدن به این هدف از دو روش توصیفی و پیمایشی استفاده شد. در روش توصیفی، پس از بررسی روان‌شناختی متون ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی باقری آغچه بدی
پديدآورنده : محمود گلزاری
پديدآورنده : فرامرز سهرابی
بازدید : 11

مرور نظام‌مند خشم و مدیریت خشم در متون دینی اسلام

چکیده : خشم یکی از هیجانات کاملاً معمولی و اغلب سالم در روان‌شناسی است. پیامدهای خشم از دیرباز در ادبیات و متون فلسفی، دینی و علمی بیان شده‌اند. هدف نوشتار حاضر بررسی خشم از دید اسلام برای تولید ابزارها و روش‌های سنجش ...

نویسنده :

 پديدآورنده : امیر محمد شهسوارانی
پديدآورنده : مریم حکیمی کلخوران
پديدآورنده : مرسده عصمت نیا
پديدآورنده : سعیده جعفری
پديدآورنده : کلثوم ستاری
بازدید : 15

عمل‌زدگی در اندیشه دینی

چکیده : دین در زندگی انسان، کارکردهای گوناگون معرفتی، عملی، معنوی، مادی، اخروی و دنیایی دارد. توجه به این کارکردها در شناخت، تبیین و تبلیغ دین، فوایدی می‌تواند داشته باشد؛ مانند تسهیل پذیرش دین، بالارفتن کیفیت اعمال، روشن‌شدن پیوند مسائل دینی با ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی عباسی
پديدآورنده : علی اکبر عبادی نیک
بازدید : 23

نقش استغفار در گشایش رزق و روزی

چکیده : همة ما معتقدیم که رزق و روزی موجودات، بویژه روزی انسان به‌دست خداوند متعال است؛ ولی در کنار مقدّر بودنِ ­روزی، انسان نباید از اسباب تحصیل رزق غفلت نماید. اسباب تحصیل رزق، در امور مادی مانند کار و تلاش خلاصه ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عبدالمحمود جهانگیری
بازدید : 11

آثار خانوادگی و اجتماعی رفق و مدارا از منظر فریقین

چکیده : زندگی خانوادگی و اجتماعی، با ناملایمات و مشکلاتی آمیخته است که از تزاحم منافع افراد با یکدیگر ناشی می‌شود. در صورتی که این ناملایمات استمرار یابد، نه تنها افراد، بلکه نهاد خانواده و جامعه با انحطاط و نابودی مواجه می‌شوند. ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمود کریمی
پديدآورنده : زهرا یوسفی
بازدید : 33

اخلاق محیط زیست با نگاهی به روایات فریقین

چکیده : دین مبین اسلام همان‌‌طور که به خود انسان و زندگی او توجه داشته است و دستورات و احکامی برای سبک و شیوه این زندگی در نظر گرفته است، به محیط زندگی بشر نیز توجه خاصی نشان داده است. محیطی که ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی شیعه علی
صفحه از 12
تعداد موارد : 113