بازدید : 149

تحلیل انتقادی روایات به ظاهر متعارض در باب «مزاح»

چکیده : امروزه، مطالعات علمی فراوانی روی شادی و نشاط به عنوان یکی از فرایندهای جسمی و روانی لازم و ضروری برای زندگی بشر انجام گرفته که بالتبع ضرورت شاد بودن و لزوم شوخی کردن را به عنوان یک عامل اصلی مورد ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد صادق نصراللهی
پديدآورنده : احمد علی قانع
پديدآورنده : احمد جهانگیر فیض‌آبادی
بازدید : 199

مبانی فلسفی، عرفانی و روایی تعلیم و تربیت

چکیده : باتوجه به اهمیت تعلیم وتربیت و نقش سازنده آن در جنبه های مختلف زندگی و تأثیرش در شکوفایی استعدادهای نسل جوان و بروز تحولات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و صننعتی بنر اثر آن، توجه و پرداختن به تربیت، امری ضروری و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : قهرمان مددلو
بازدید : 234

نقش مؤلفه های کرامت در کمال انسان از منظر امام رضا(ع)

چکیده : حفظ کرامت انسان به عنوان حق طبیعی، مبنای اصلی آموزههای دینی است. نادیده گرفتن این حق، مانع کمال انسان است. بسیاری از احادیث و سیره عملی امام رضا(ع) بیانگر مولفه های کرامت انسانی است که در کمال بخشی انسان نقش ...

نویسنده :

 پديدآورنده : صغری صالحی
پديدآورنده : علی سروری مجد
بازدید : 211

نقد شیوه‏ های تبلیغ و اطلاع ‏رسانی عصر مدرنیته برپایه سیره تبلیغی امام علی علیه السلام

چکیده : تبلیغ، فرآیند انتقال پیام از سوی فرستنده آن، باهدف تأثیرگذاری و اقناع مخاطب است. در تبلیغات مدرن امروزی، كاربرد شیوه ها و ا ستفاده از ابزارها، تنو ّع افسار گسیخته ای پیدا كرده. و جبر و تحمیل پیام، جایگزین اختیار ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید محمدجواد حسینی فالحی
پديدآورنده : علی شیرخانی
پديدآورنده : مقصود رنجبر
بازدید : 109

آسیب‌شناسی اخلاقی کارگزاران حکومت دینی در نهج‌البلاغه

چکیده : کارگزاران هر حکومت، اعم از دینی و غیردینی، به همان میزان که از منصب و اختیارات و امکانات حکومتی، برخوردارند؛ در معرض انواع آفات و آسیب‌ها نیز قرار دارند. در این مجال، عوامل آسیب­زا، پیامدهای ناگوار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد شریفی
پديدآورنده : مجتبی فایق
بازدید : 107

روش‌های تربیتی ناظر بر رابطۀ تعاملی مربی و متربی از منظر نهج‌البلاغه

چکیده : روش‌های تربیتی ناظر بر رابطۀ تعاملی مربی و متربی از منظر نهج‌البلاغه جهت ارتقاء طرح تربیتی شجرۀ طیبۀ صالحین بسیج، روش‌ها در فرآیند تعلیم و تربیت از اهمیت به‌سزایی برخوردارند، کم و کیف روش‌ها به مبانی و اهداف تربیت برمی‌گردد. روش ...

نویسنده :

 پديدآورنده : هاشم ندایی
بازدید : 122

رهیافت‌هایی از مهارت‌های زندگی در نهج‌البلاغه

چکیده : مهارت‌های زندگی توانایی‌هایی برای رفتار انطباقی و مثبت هستند که افراد را برای برخورد مؤثر با خواسته‌ها و چالش‌های زندگی روزمره قادر می‌سازد. مهارت‌های زندگی در لابه‌لای تعالیم الهی به‌ویژه در قرآن کریم و احادیث معصومین(ع) بیان‌شده است. پس از ...

نویسنده :

 پديدآورنده : زهرا جعفری
پديدآورنده : مسیب یارمحمدی واصل
بازدید : 81

راهکارهای تقویت و گسترش نهادهای دینی و مردمی در جامعه اسلامی برای رفع محرومیت با الگو گیری از سیره امام رضا (ع)

چکیده : در سالهای اخیر نقش مشارکت های مردمی مبتنی بر انگیزه های خیرخواهانه یا اعتقادات مذهبی، به عنوان یک حرکت و تالش مؤثر در جهت تقویت حمایت های اجتماعی مورد توجه جدّ ی قرار گرفته است. هدف اصلی این پژوهش تشریح ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد عبدالحسین زاده
پديدآورنده : میثم لطیفی
بازدید : 75

آرمان شهر اسلامی از منظر امام رضا(ع)

چکیده : توجه به کلام و تاثیر آن بر مخاطب از اصلی ترین ویژگی های سیره امامان معصوم(ع) است. کلام در لایه های عمیق ذهن و قلب افراد رسوخ می کند و رفیق همیشگی زندگی وی میگردد. بهترین شاهد مثال بر این ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مصطفی اسفندیاری
پديدآورنده : مصطفی مهدوی آرا
پديدآورنده : علی رضا نادریان لایین
پديدآورنده : صدیقه یوسفی چوبینی
بازدید : 240

سعادت و شقاوت از منظر روایات باب السعادة و الشقاء کتاب کافی

چکیده : نویسنده در این گفتار، که شرحی بر سه حدیث باب السعادة و الشقاء کتاب کافی است، پس از تعریف کلمه سعادت و شقاوت، سه حدیث یاد شده را توضیح داده، به گونه‌ای که شبهة جبر را که از ظاهر آن ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمدرضا کریمی
پديدآورنده : عبد الکریم همایونی
صفحه از 9
تعداد موارد : 84