سیر تحول سیره نویسی با تأکید بر مکتب مدینه

سیر تحول سیره نویسی با تأکید بر مکتب مدینه

سیره نویسی به وسیله اهل حدیث و با اصول خاص مکتب مدینه جهت به کارگیری سنت پیامبر(ص) به عنوان اسوة مسلمانان، شکل گرفت. در این مقاله ضمن اشاره به علل منع نگارش حدیث پس از رحلت پیامبر(ص)، چگونگی آغاز سیره نویسی و شرح مختصری از پیشتازان این عرصه در مکتب مدینه با تقسیم بندی جدید، به روش توصیفی- تحلیلی ارائه ...... ادامه
تاریخ :  27 تیر 1396 تعداد بازدید :  565
نقش امام صادق(ع) در الغاء منع تدوین حدیث از منظر فریقین

نقش امام صادق(ع) در الغاء منع تدوین حدیث از منظر فریقین

با اینکه قانون ممانعت از تدوین حدیث که صد سال به درازا کشید، در ابتدای قرن دوم، از سوی عمر بن عبدالعزیز رسماً ملغی شد، همچنان دانشمندان اسلام تا 43 سال بعد از آن، از نوشتن حدیث پرهیز می‌کردند. نگارنده بر این باور است که حضور علمی امام صادق(علیه السلام) در حیره در حد فاصل سال‌های 132 ق. الی 136 ...... ادامه
تاریخ :  23 آبان 1395 تعداد بازدید :  820
تنوع گونه‌های حدیث‌نگاری نزد ایرانیان قرن ششم

تنوع گونه‌های حدیث‌نگاری نزد ایرانیان قرن ششم

حدیث شیعه در قرن ششم، همزمان با حکومت دولت سلجوقیان در ایران، دوران فترت خود را میگذراند. سبک‌های جدید نگارشی در دوران فترت کمتر رخ می‌نمایاند. بنابراین تألیفات شیعه در دوران سلجوقیان کمتر از دوره‌های پیشین انجام شده است. گونه‌های نگارشی این دوران در میان شیعه شامل اربعین‌نگاری، مناقب‌نویسی، فضایل‌نگاری ائمه، کتاب‌های دعا، مزارنویسی و تداوم برخی سبکهای دوره‌های پیشین ...... ادامه
تاریخ :  3 مهر 1395 تعداد بازدید :  717
پژوهش‌هاي حديثي در دوره جمهوريت تركيه

پژوهش‌هاي حديثي در دوره جمهوريت تركيه

حديث‌پژوهي در تركيه از آغاز دوره جمهوريت تا كنون(۱۹۲۴ـ۲۰۱۰م) با سه دوره متمايز از هم، روندي تدريجي ـ تكاملي را پشت سر نهاده و امروزه مطالعات علوم و معارف حديث در دانشگاه‌هاي الهيات تركيه به يک رشته علمي و تخصصي تبديل شده است. بررسي تاريخچه حديث‌پژوهي در تركيه، زمينه‌هاي رشد، آثار، كاستي‌ها و امتيازات پژوهش‌هاي حديثي در سده اخير تاريخ ...... ادامه
تاریخ :  1 تیر 1389 تعداد بازدید :  6924
جنسيت و حديث

جنسيت و حديث

ترکيب دو واژه جنسيت و حديث ، به سه موضوع مي‌تواند اشاره داشته باشد: ۱. زن در آموزه‌هاي احاديث اسلامي (نگاه مذهبي و ديني)، ۲. سهم زنان در نگهداري و نشر حديث (نگاه تمدني)، ۳. تفسيرهاي زنانه از حديث (نگاه معرفت‌شناسانه). موضوع اول، به اين مسأله مي‌پردازد که: احاديث اسلامي، چه تصويري از زنان در عرصه‌هاي مختلف تکويني ...... ادامه
تاریخ :  1388 تعداد بازدید :  5249
مقايسه تورات شفاهي وحديث درنقل و روايت،منع نگارش،و تدوين وتنسيق

مقايسه تورات شفاهي وحديث درنقل و روايت،منع نگارش،و تدوين وتنسيق

نخستين بار هوروتيس رابطه ميان حديث و قرآن را همانند رابطه ميان سنت شفاهي يهود با سنت مکتوب آن دانست. اين مقايسه را اسلام پژوهان نپذيرفتند و بويژه گلدتسهير شديداً آن را رد کرد. به نظر گلدتسيهر حديث کتابت مي‌شده و منازعات بر سر نگارش حديث صرفاً امري «نظري» بوده است، در حالي که بنا بر تحقيقات دوره هوروتيس، سنت ...... ادامه
تاریخ :  1388 تعداد بازدید :  4911
جستاري در اهداف سفرهاي حديث‌پژوهي

جستاري در اهداف سفرهاي حديث‌پژوهي

تاریخ :  1388 تعداد بازدید :  4212
حديث در دايرة المعارف اسلام

حديث در دايرة المعارف اسلام

تاریخ :  1387 تعداد بازدید :  8814
كليني و نخستين گزيده‏‌هاي حديثي شيعه دوازده‌‏امامي

كليني و نخستين گزيده‏‌هاي حديثي شيعه دوازده‌‏امامي

كليني و نخستين گزيده‏‌هاي حديثي شيعه دوازده‌‏امامي : منتخبي از اصول الکافی... ادامه
تاریخ :  1387 تعداد بازدید :  24365
ادبيات حديثى اماميه پس از كتاب الكافى

ادبيات حديثى اماميه پس از كتاب الكافى

اين نوشتار به كتاب هاى حديثى اماميه كه پس از الكافى نوشته شده اند پرداخته و از تأثير الكافى بر آن كتب سخن به ميان آورده است. مقايسه ميان اين كتاب ها و اشاره به ويژگى هاى هر كدام از آنها از ديگر موضوعات اين نوشتار است. در مورد معاصران كلينى با توجه به اين كه كتاب هاى زيادى از ...... ادامه
تاریخ :  1387 تعداد بازدید :  2808
صفحه از 4
تعداد موارد : 38