بازدید : 2

بررسى تطبيقى روش هاى تربيتى حضرت زهرا عليها السلام در فرزندپرورى با روش هاى تربيتى عصر مدرن

چکیده : روش تربيتى به معناى فنون و شيوه هايى است كه اهداف تربيت را به ثمر مى رساند. روش هاى تربيتى فرزندپرورى، فنونى در جهت پرورش و استحكام بخشى شخصيت كودك مى باشد و در هر رويكرد، به واسطه اصول و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مجید زارعی
پديدآورنده : راحله کاردوانی
بازدید : 1

خشم در نگاه اسلام و روان شناسى؛ كظم غيظ چيست؟ سركوب خشم يا مديريت آن

چکیده : بازشناسى، تنظيم، كنترل و مقابله با هيجان ها از ديرباز در روان شناسى مورد بحث بوده است. اسلام نيز براى كنترل صحيح خشم، صفت «كظم غيظ» را به كار برده و افراد را به فرو خوردن و مديريت آن دعوت ...

نویسنده :

 پديدآورنده : طاهره الهی
پديدآورنده : الیاس بیگدلی
پديدآورنده : صدیقه اشتری
پديدآورنده : صدیقه سلیمانی ابهری
بازدید : 3

مفهوم شناسى صبر در اسلام و معادل يابى آن در روان شناسى

چکیده : هدف مقاله حاضر تبيين مفهوم صبر در اسلام و معادل يابى آن در روان شناسى است. در ضمن، تلاش مى شود برخى از مفهوم شناسى ها و معادل يابى هاى پيشين مورد نقد و يا اصلاح قرار گيرد. اين نوشتار ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حسین امیری
پديدآورنده : رحیم میردریکوندی
پديدآورنده : محمد رضا احمدی محمد آبادی
بازدید : 1

بررسى تطبيقى عوامل رفتارى تربيت معنوى فرزند در خانواده از ديدگاه اسلام و رفتارگرايى

چکیده : اين مقاله با نظر به مسئله تربيت معنوى كودك، كه امروزه از مشكلات خانواده و جامعه به شمار مى رود، با روش تحليلى ـ توصيفى به منظور مقايسه ديدگاه اسلام با نظريه رفتارگرايى در موضوع تربيت معنوى كودك انجام گرفته ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد احسانی
پديدآورنده : ابوالفضل ساجدی
بازدید : 15

ابزارهای آفرینندۀ انسجام متنی در خطبۀ اول نهج‌البلاغه

چکیده : خطبۀ اول نهج­البلاغه که با حمد خداوند باری‌تعالی آغاز می­شود و با ذکر حج پایان می­پذیرد علی­رغم تنوع موضوعات و محورهای مختلف آن از انسجامی قابل توجه برخوردار است. سخن از حمد و ستایش انسان به خاطر نعمت­ هایش و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : ابراهیم ابراهیمی
پديدآورنده : علیرضا طبیبی
پديدآورنده : سمیه سلمانیان
بازدید : 14

تحلیل متن‌شناسی خطبه شقشقیه بر اساس نظریه کنش گفتاری «سرل»

چکیده : نظریة «کنش گفتاری» یکی از مباحث مهم تحلیل گفتمان در حوزة دانش زبان‌شناسی به‌شمار می‌رود که در آغاز توسط «آستین» مطرح شد و پس از او، «سِرل» طبقه‌بندی پنج‌گانه‌ای را برای آن ارائه داد. پایة نظریة کنش گفتاری سرل بر ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی نجفی ايوکی
پديدآورنده : امیر حسین رسول نیا
پديدآورنده : علیرضا کاوه نوش آبادی
بازدید : 27

بررسى تطبيقى بخشودگى بين‏ فردى در آموزه ‏هاى اسلامى و متون روان‏شناختى

چکیده : بخشودگى، به‏ منزله يك سازه روان‏شناختى و فضيلتى اخلاقى، به دليل مزاياى آن در حوزه ‏هاى فردى و خانوادگى، مدتى است موضوع مطالعات گسترده ميدانى در غرب قرار گرفته و خاستگاه آن، باورهاى دينى قلمداد شده است. در اسلام، اين ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سیده فاطمه موسوی
بازدید : 27

ادراك فراحسى از ديدگاه اسلام و روان شناسى

چکیده : انسان در زندگى خويش، با ادراكاتى فراتر از حس ظاهرى روبه رو شده است؛ ادراكاتى كه برخى از آنها با حقيقت و ايمان رابطه استوارى دارد، چنان كه در بسيارى موارد، ايمان را شرط رخ دادن ادراكات فراحسى اى شمرده ...

نویسنده :

 پديدآورنده : نوید خاکبازان
پديدآورنده : رحیم میردریکوندی
بازدید : 35

آثار و پيامدهاى گناه در آينه دين و روان شناسى

چکیده : هدف پژوهش حاضر بررسى آثار و پيامدهاى گناهان در آينه دين و روان شناسى است. اين تحقيق با استفاده از روش توصيفى ـ تحليلى، سراغ متون دينى و روان شناسى رفته است؛ نقش گناه در نزول بلا را بررسى كرده ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد زارعی توپ خانه
پديدآورنده : عذری یاری شریفی
بازدید : 27

راه كارهاى درمان حسادت از ديدگاه اسلام و روان شناسى

چکیده : يكى از مسائل موجود در زندگى و روابط اجتماعى، پديده حسدورزى يا حسادت است كه مشكلات فراوانى را به بار آورده و به لحاظ اهميتى كه دارد، مورد توجه ويژه دين قرار گرفته است. در بين هيچ يك از رذايل، ...

نویسنده :

 پديدآورنده : شهاب‌الدین ذوفقاری
پديدآورنده : زکیه نجاریان
پديدآورنده : بتول نجاریان
صفحه از 17
تعداد موارد : 163