بازدید : 42

سنّ ازدواج؛ عوامل افزايش و راهبردهاى كاهش آن

چکیده : بالا رفتن سن ازدواج يكى از معضلات مهم جوامع بشرى است؛ زيرا با افزايش سن ازدواج، جوانان از شيوه بهنجار ارضاى غريزه جنسى و آثار و فوايد آن محروم مى شوند. در جوامع گذشته پسران و دختران با رسيدن به ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عباس رجبی
بازدید : 40

حب و بغض در تحليلى روان شناختى با نگاهى به آيات و روايات

چکیده : امروز ترديد در فعاليت هاى برنامه ريزى شده دشمن براى هجوم به فرهنگ دينى و ارزش هاى اسلامى و انقلابى ما، نشانه بى خبرى و غفلت و سادگى است. معرفى الگوهاى ناسالم به جوانان و كشاندن آنان به وادى عشق ...

نویسنده :

 پديدآورنده : یدالله کوثری
بازدید : 38

وعظ در فرهنگ اسلامى مفهوم شناسى و بررسى ساحت هاى روان شناختى

چکیده : موعظه، مسئله اى رايج در جوامع مذهبى است كه در آموزه هاى دينى به آن توجه خاص شده است. اين مقاله درصدد است تا ابعاد اين پديده را از منظر آيات و روايات مورد بررسى قرار داده، سپس ارتباط اين ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حمزه عبدی
بازدید : 34

ثبات و تغيير شخصيت

چکیده : به راستى شخصيت انسان چگونه شكل مى گيرد؟ پس از شكل گيرى، آيا امكان تغيير و تحوّل در آن وجود دارد؟ اين دو، از موضوعات مهم و مطرح در دانش روان شناختى است. در اين مقاله به ارائه رويكرد صفات ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سيدمحمدرضا موسوی نسب
بازدید : 32

الگوها و نظريه هاى عمده بهداشت روانى

چکیده : يكى از مسائل مهم جهان امروز مسئله بهداشت و سلامت انسان است. بدون شك، سلامت جسمانى و روانى افراد جامعه اهميت بسزايى دارد. تأمين سلامتى اقشار جامعه يكى از مسائل اساسى هر كشورى است كه بايد آن را از سه ...

نویسنده :

 پديدآورنده : رحیم میردریکوندی
بازدید : 34

مهم ترين آسيب جنسى دوران نوجوانى و راه كارهاى پيش گيرى و درمان

چکیده : تربيت جنسى نوجوان بخش مهمى از وظايف مربّيان و روان شناسان محسوب مى شود؛ چه اينكه از يك سو، نوجوانى دوره حساس، سرنوشت ساز و تعيين كننده بوده و از سوى ديگر، كوتاهى در امر تربيت جنسى اين قشر از ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی احمد پناهی
بازدید : 19

عوامل دين گريزی و گرايش جوانان به فرهنگ غرب

چکیده : دين گريزي و گرايش جوانان به فرهنگ غرب همواره دغدغه هايي را براي رهبران ديني، دين داران و خانواده هاي متدين به وجود آورده و تهديدي براي نسل جوان محسوب مي شود. اين پديده در سده هاي اخير، به ويژه در ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد عباسی
بازدید : 54

ضرورت گسترش آموزه هاى اهل بيت عليهم السلام در جامعه

چکیده : اين مقاله شرحى است بر كلام حضرات معصومان عليهم السلام در صفات و ويژگى هاى شيعيان. شيعيان واقعى، بندگان شايسته و پرهيزكار خداوند هستند كه هرگز به دنيا دلبستگى ندارند؛ از دنيا به قدر ضرورت بهره مندند. به طوركلى صفات ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد تقی مصباح یزدی
بازدید : 43

از خودبيگانگى و بحران هويت

چکیده : اين مقاله ابتدا تعريفى كامل از هويت فردى و اجتماعى و نيز از خودبيگانگى ارائه مى دهد و در ادامه به پيشينه تاريخى موضوع مورد بحث، نظر قرآن در رابطه با آن و نيز نظريات برخى انديشمندان و صاحب نظران ...

نویسنده :

 پديدآورنده : رسول جوانی
بازدید : 40

نيازهاى تبليغى نسل جوان در عصر ارتباطات با الگوپذيرى از سيره نبى مكرّم(صلى الله عليه وآله)

چکیده : يكى از كارآمدترين و برترين زمينه هاى الگوپذيرى از حيات جاويدان و زندگى سراسر عزّت رسول گرامى(صلى الله عليه وآله) شناخت سيره آن حضرت در ترويج دين و نيز تبليغ انديشه ها و روش هاى اسلامى است. بى ترديد، در ...

نویسنده :

 پديدآورنده : اعظم رحمت آبادی
صفحه از 22
تعداد موارد : 216