امام رضا سلام الله علیه  8051
امام رضا سلام الله علیه

هرگز نديدم كه امام رضا عليه السلام به كسى سخن تندى بگويد ، و يا پيش از آن كه كسى سخنش تمام شود سخن او را قطع كند . اگر مى توانست حاجت كسى را برآورد هرگز او را دست خالى برنمى گرداند ؛

منزلت زیارت  3423
منزلت زیارت

ویژگی‌ها و آداب زیارت امام رضا علیه السلام

حکمت‌های عقلی و علمی  9085
حکمت‌های عقلی و علمی

حکمت های عقلی و علمی در کلام امام رضا سلام الله علیه كمال و آثار خرد : ارزش خرد الف - بخشش الهى، ب - تدبير عقلى و تقدير الهى، ج - نخستين حجّت، د - سودمندترين دوست، ه - حرمت هر آنچه عقل را تباه مى‏سازد 2 ...

صفحه از 2
تعداد موارد : 17