ابلهان ساکنان بهشت

پیامبر اکرم(ص) بیشتر ساکنان بهشت را ابلهان ساده لوح معرفی کرده است. آیا منطقیست؟
 7055

مدفونان بقیع در بهشت

آیا هفتاد هزار مدفون در بقیع بدون حساب وارد بهشت می شوند؟
 1943

ويژگى هاى آخرت

مهم ترین ويژگى هاى آخرت چیست؟
 1283

آخرت در مقايسه با دنيا

عظمت آخرت در مقايسه با دنيا چگونه است؟
 1141

آخرت در لغت و قرآن و حدیث

آخرت در لغت و قرآن و حدیث چگونه توضیح داده شده است؟
 1565

حديث «سير نشدن آدمى در بهشت»

آیا حدیث «سیر نشدن آدم در بهشت» با آیه قرآن که حکایت از سیر شدن در بهشت دارد، منافات ندارد؟
 1616

اقسام اَجَل

اجل چند قسم است؟
 1518

جنت در لغت، قرآن و حدیث

لغت، قرآن و حدیث، در باره جنت چه گفته اند؟
 5298

مکان بهشت

اگر گستره و بزرگى بهشت با گستره آسمان ها و زمين برابرى مى كند و هم اكنون وجود دارد ، كجاست؟ و چنين موجود بزرگى ، اگر مادّى است ، چرا با ابزار علمى ، قابل رؤيت نيست؟
 2125

نام های دوزخ در قرآن

قرآن کریم با چه نام هایی از جهنم یاد کرده است؟
 31073

وجود كنونىِ بهشت و دوزخ

آیا بهشت و جهنم در حال حاضر آفریده شده یا بعدا آفریده می شوند؟
 2590

رؤیت خداوند

منظور از رؤیت الهی در این حدیث چیست؟ انکم لن تروا ربکم عزوجل حتی تموتوا؛ شما هرگز پروردگار خود را نمی بینید تا اینکه بمیرید. (سنن نسائی، ج 4، ص 419)
 1622

دیدن امام علی(ع) هنگام مرگ

علی(ع) می فرماید: من یمت یرنی؛ هر که بمیرد، مرا می بیند. فاسق و کافر چطور؟ اینها در چه حالتی حضرت را مشاهده می کنند؟
 11961

قسیم النار و الجنة

مدرک حدیث زیر چیست؟ «علی قسیم النار و الجنة»
 5150
صفحه از 2
تعداد موارد : 24