مقصود از درایت حدیث

منظور از درایت حدیث چیست؟
 696

تحمل حدیث

تحمل حدیث در اصطلاح به چه معناست؟
 537

«حفظ» در احادیث حفظ چهل حدیث

مراد از «حفظ» در احادیثی که بر حفظ چهل حدیث تأکید دارند چیست؟
 596

سنّت در برابر بدعت

سنّت در برابر بدعت یعنی چه؟
 538

معنای لغوی سنت

سنت در لغت به چه معناست؟
 1511

معانی سنت

کلمه ی «سنت» در چه معناهایی به کار رفته است؟
 571

معنای فقه الحدیث

مفهوم اصطلاح "فقه الحدیث" چیست؟
 7823

دريافت خِرد از خداوند

این جملات در احادیث به چه معناست؟ «عقل عن اللّه » ، «ليعقلوا عن اللّه » ، «يعقل عن اللّه » ، «لم يعقل عن اللّه »
 928

توقیع

توقیع در لغت و اصطلاح به چه معناست؟
 1468

وجاده

اصطلاح «وجاده» در علم الحدیث به چه معناست؟
 2701

وجه فی بلده

سوال: عبارت رجالی «وجه فی بلده» به چه معناست و چه موقع برای راویان استفاده می شده و در کدام کتابها آمده است؟
 1205

حيلوله يا تحويل در اسناد

حيلوله يا تحويل در اسناد به چه معناست؟
 5357

سُنَن

در اصطلاح علم حدیث، «سُنَن» چه معنایی دارد؟
 1012

کتاب صحیح

به کدامیک از کتاب ها «صحیح» گفته می شود؟
 1129
صفحه از 4
تعداد موارد : 45