مقصود از درایت حدیث

منظور از درایت حدیث چیست؟
 611

تحمل حدیث

تحمل حدیث در اصطلاح به چه معناست؟
 507

«حفظ» در احادیث حفظ چهل حدیث

مراد از «حفظ» در احادیثی که بر حفظ چهل حدیث تأکید دارند چیست؟
 564

سنّت در برابر بدعت

سنّت در برابر بدعت یعنی چه؟
 512

معنای لغوی سنت

سنت در لغت به چه معناست؟
 1410

معانی سنت

کلمه ی «سنت» در چه معناهایی به کار رفته است؟
 538

معنای فقه الحدیث

مفهوم اصطلاح "فقه الحدیث" چیست؟
 7774

دريافت خِرد از خداوند

این جملات در احادیث به چه معناست؟ «عقل عن اللّه » ، «ليعقلوا عن اللّه » ، «يعقل عن اللّه » ، «لم يعقل عن اللّه »
 903

توقیع

توقیع در لغت و اصطلاح به چه معناست؟
 1438

وجاده

اصطلاح «وجاده» در علم الحدیث به چه معناست؟
 2677

وجه فی بلده

سوال: عبارت رجالی «وجه فی بلده» به چه معناست و چه موقع برای راویان استفاده می شده و در کدام کتابها آمده است؟
 1182

حيلوله يا تحويل در اسناد

حيلوله يا تحويل در اسناد به چه معناست؟
 5230

سُنَن

در اصطلاح علم حدیث، «سُنَن» چه معنایی دارد؟
 984

کتاب صحیح

به کدامیک از کتاب ها «صحیح» گفته می شود؟
 1109
صفحه از 4
تعداد موارد : 45