روز کامل شدن دین

میان شیعیان مشهور است که روز تکمیل دین در آیه اکمال (الیوم اکملت لکم دینکم) روز غدیر است اما طبق برخی احادیث، روز عرفه است. کدام درست است؟
 1438

معنای «مولا» در حدیث غدیر

معنای «مولا» در حدیث غدیر چیست؟
 1805

دلالت حديث غدیر بر ولایت امام علی(ع)

چگونه حديث غدیر بر ولایت امام علی(ع) دلالت دارد؟
 201

ماجرای غدیر

مشروح قضیه غدیر را بیان کنید.
 403

اعتبار حدیث غدیر

میزان اعتبار حدیث غدیر چقدر است؟
 2613

آیه اکمال و تشریع حکم حج

آیا آیه اکمال دین اشاره به نهم ذی حجه و تشریح حکم حج ندارد؟
 654

حديث ثقلين و جانشینی امام علی(ع)

حدیث ثقلین چگونه می تواند تلاش پیامبر(ص) برای جانشین ساختن امام علی(ع) باشد؟
 205

حديث سفينه و ولایت امام علی(ع)

پیامبر(ص) با بیان حدیث سفینه چگونه جانشینی امام علی(ع) را نشان داد؟
 161

حديث دوازده جانشين و ولایت امام علی(ع)

حديث دوازده جانشين چگونه بر ولایت امام علی(ع) دلالت دارد؟
 159

احاديث علم و ولایت امام علی(ع)

چگونه پیامبر(ص) با بیان علم امام علی(ع) ولایت او را تعیین کرد؟
 164
صفحه از 10
تعداد موارد : 93