روز کامل شدن دین

میان شیعیان مشهور است که روز تکمیل دین در آیه اکمال (الیوم اکملت لکم دینکم) روز غدیر است اما طبق برخی احادیث، روز عرفه است. کدام درست است؟
 1331

معنای «مولا» در حدیث غدیر

معنای «مولا» در حدیث غدیر چیست؟
 1527

دلالت حديث غدیر بر ولایت امام علی(ع)

چگونه حديث غدیر بر ولایت امام علی(ع) دلالت دارد؟
 136

ماجرای غدیر

مشروح قضیه غدیر را بیان کنید.
 233

اعتبار حدیث غدیر

میزان اعتبار حدیث غدیر چقدر است؟
 2320

آیه اکمال و تشریع حکم حج

آیا آیه اکمال دین اشاره به نهم ذی حجه و تشریح حکم حج ندارد؟
 410

حديث ثقلين و جانشینی امام علی(ع)

حدیث ثقلین چگونه می تواند تلاش پیامبر(ص) برای جانشین ساختن امام علی(ع) باشد؟
 78

حديث سفينه و ولایت امام علی(ع)

پیامبر(ص) با بیان حدیث سفینه چگونه جانشینی امام علی(ع) را نشان داد؟
 104

حديث دوازده جانشين و ولایت امام علی(ع)

حديث دوازده جانشين چگونه بر ولایت امام علی(ع) دلالت دارد؟
 112

احاديث علم و ولایت امام علی(ع)

چگونه پیامبر(ص) با بیان علم امام علی(ع) ولایت او را تعیین کرد؟
 119
صفحه از 10
تعداد موارد : 93