تبيين روايات فرود آمدن عيسى از آسمان  1175
تبيين روايات فرود آمدن عيسى از آسمان

نزول عيسى عليه السلام و نماز گزاردن وى پشت سر امام مهدى عليه السلام در ميان شيعه و سنّى، اجماعى است.

مزار يونس(ع)  483
مزار يونس(ع)

معرفی مزارهایی که به حضرت یونس منتسب است.

مزار حضرت آدم(ع)  646
مزار حضرت آدم(ع)

پژوهشی در باره ی محل دفن حضرت آدم (ع).

گفتارى درباره «داستان خضر»  1322
گفتارى درباره «داستان خضر»

آشنایی با حضرت خضر

توضيحى در باره لقب حضرت ابراهيم(ع)  6077
توضيحى در باره لقب حضرت ابراهيم(ع)

لقب «خليل»، يكى از لقب هاى ابراهيم عليه السلام است

تحليلى درباره حكمت نفرين هاى انبيا و اوليا  4029
تحليلى درباره حكمت نفرين هاى انبيا و اوليا

چرا اولياى الهى بر ضدّ افرادى هر چند مجرم ، دعا كرده اند ؟ آيا بهتر نبود كه براى هدايت و سعادت آنها دعا مى كردند ؟ آيا مجازات الهى براى آنها كافى نبود كه اولياى خدا مى خواهند با نفرين ، كيفر آنها را ...

سخنى در باره آغاز شدن كتاب هاى آسمانى با «بسم اللّه »  1561
سخنى در باره آغاز شدن كتاب هاى آسمانى با «بسم اللّه »

همه كتاب هاى آسمانى ، با نام خدا آغاز شده اند ؛ ولى آيا جمله «بسم اللّه » در آغاز كتاب هاى آسمانى ، با پسوند «الرحمن الرحيم» بوده يا نه؟ در اين باره ، دو دسته حديث ، نقل شده است.

پژوهشى در باره نماز در امّت ‏هاى پيشين  2471
پژوهشى در باره نماز در امّت ‏هاى پيشين

اين ستون استوار در همه اديان آسمانى، مورد توجّه بوده و تنها شكل و آداب و يا مقدار آن تفاوت داشته است.

پژوهشى در باره آفرينش همسرِ آدم  1325
پژوهشى در باره آفرينش همسرِ آدم

در سه آيه از قرآن كريم، آمده است كه خداوند، همسر آدم عليه السلام را از وى پديد آورد

آفرينش آدم و فرضيّه تكامل  2018
آفرينش آدم و فرضيّه تكامل

چگونگى آفرينش آدم عليه السلام ، از ديرباز ، مورد توجّه دانشمندان بوده و تاكنون ، دو نظريّه عمده در اين باره ، ابراز شده است.

تبيين شيوه داورى داوود و سليمان عليهما السلام‏  896
تبيين شيوه داورى داوود و سليمان عليهما السلام‏

برخی احاديث، روش قضاوت امام مهدى عليه السلام پس از ظهور را به روش قضاوت داوود و سليمان و يا آل داوود تشبيه كرده است. لذا این تحلیل به شثوه قضاوت داوود و سلیمان(ع) پرداخته است.

پژوهشى در باره بشارت‏هاى تورات و انجيل در مورد پيامبر خاتم‏  6610
پژوهشى در باره بشارت‏هاى تورات و انجيل در مورد پيامبر خاتم‏

همان گونه که عنوان این پژوهش نشان می دهد، این تحقیق خبرهای تورات و انجیل در مورد پیامبری حضرت محمد(ص) را مورد بررسی قرار می دهد.