پژوهشى در باره خريد و فروش مصحف  5703
پژوهشى در باره خريد و فروش مصحف

قرآن كريم در فقه اسلامى احكامى ويژه دارد كه از جمله آنها احكام خريد و فروش قرآن است و در آن، از جواز يا عدم جواز خريد و فروش قرآن بحث مى شود.

پژوهشى در باره گردآورىِ قرآن  9574
پژوهشى در باره گردآورىِ قرآن

1 .آيا هر يك از سوره‌‏هاى كنونى كه با يك «بسم اللَّه» آغاز و تا «بسم اللَّه» سوره بعدى ادامه مى‏‌يابند به همين شكل در زمان پيامبر (ص) نيز بوده‌‏اند؟ 2 .آيا ترتيب همه سوره‌‏ها به همين شكل بوده است؟ 3 .هر دو پرسش ...

پژوهشى در باره مصونيت قرآن از تحريف  4611
پژوهشى در باره مصونيت قرآن از تحريف

احتمال تحريف لفظى در قرآن، از نوع فزونى، به اتفاق همه مسلمانان مردود است ؛ اما تحريف از نوع كاستى، در ميان اهل سنّت و شيعه قائلانى دارد كه به رواياتى استناد كرده‌‏اند كه در سند يا دلالت ناتمام اند. با اين همه ديدگاه ...

پژوهشى در باره سوگندهاى قرآنى  4865
پژوهشى در باره سوگندهاى قرآنى

سوگند آن است كه خبر يا انشاء را به موجودى با شرافت و آبرومند، به جهت ارج و اعتبار آن، پيوند زنيم و مقيّد سازيم، به گونه اى كه اگر خبر درست نباشد - و در انشاء، امر يا نهى امتثال نشود - كرامت و ...

پژوهشى در باره شأن نزول آيه ايثار  4068
پژوهشى در باره شأن نزول آيه ايثار

توضیحی در باره سوره حشر آیه 9

پژوهشى در باره نزول دفعى و تدريجى قرآن كريم  4292
پژوهشى در باره نزول دفعى و تدريجى قرآن كريم

اختلافى نيست كه قرآن كريم به تدريج و در اوضاع و مناسبت‏هاى گوناگون بر پيامبر صلى اللَّه عليه و آله نازل شده است؛ اما در اين كه به صورت دفعى و يكباره نيز نازل شده باشد، ميان قرآن ‏پژوهان اختلاف است.

پژوهشى در باره كاتبان وحى  2962
پژوهشى در باره كاتبان وحى

اصطلاح «كاتبان وحى» بر كسانى اطلاق مى‏شود كه قرآن را پس از نزول، با املاى پيامبر نوشته و به صورت مكتوب در آورده‏اند. شمار اين كاتبان به دليل كمى افراد با سواد، محدود بوده است.

پژوهشى در باره ضرب قرآن به قرآن  2773
پژوهشى در باره ضرب قرآن به قرآن

با نگاه به مجموع روايات، به نظر مى رسد كه «ضرب قرآن به قرآن»، عبارت است از: درگير كردن و رو در رو قرار دادن آيات قرآن - كه مجموعه اى به هم پيوسته است - و تكذيب برخى از آيات به كمك برخى ديگر، ...

پژوهشى در باره ختم قرآن و مدّت آن‏  1323
پژوهشى در باره ختم قرآن و مدّت آن‏

«ختم قرآن» در اصطلاح هماهنگ با مفهوم لغوى آن، به معناى قرائت قرآن كريم از آغاز تا پايان است.

پژوهشى در باره روايات فراموش كردن قرآن پس از حفظ آن  745
پژوهشى در باره روايات فراموش كردن قرآن پس از حفظ آن

محدّثان و فقيهان ، در تبيين و جمع بندى روايات ناظر به نسيان قرآن ، آراى گوناگونى دارند...

پژوهشى در باره قرآنْ‏ درمانى‏  1446
پژوهشى در باره قرآنْ‏ درمانى‏

اصطلاح «قرآن درمانى» كه امروزه رواج دارد، به مفهوم استفاده از قرآن در كسب يا حفظ سلامت جسمانى و روانى است.

بَسْمَله  3079
بَسْمَله

واژه «بَسْمَلة» ، مصدرى است كه از جمله «بسم اللّه الرحمن الرحيم» گرفته شده است و به همين جهت ، به آن ، مصدر جعلى يا مَنحوت گفته مى شود.

سخنى درباره احكام و آداب قرائت  1061
سخنى درباره احكام و آداب قرائت

مستحبات قرائت نماز

پژوهشى در باره مجادله در قرآن‏  6737
پژوهشى در باره مجادله در قرآن‏

«جَدَل» اسم مصدر از ريشه «جَدْل» است. جَدَل به معناى شدّت در پيچاندن و تاباندن است.

صفحه از 3
تعداد موارد : 35