سفیان بن مصعب عبدی  1719
سفیان بن مصعب عبدی

از شاعران اهل بیت(ع)

حبيب بن اوس  1276
حبيب بن اوس

شاعر اهل بیت(ع)

اهلى شيرازى  2248
اهلى شيرازى

از شاعران قرن دهم

آذرى طوسى اسفراینی  1325
آذرى طوسى اسفراینی

شاعر قرن نهم

ابن يمين فَرْيومدى  1059
ابن يمين فَرْيومدى

شاعر قرن هشتم

حَسّان بن ثابت  988
حَسّان بن ثابت

شاعر قرن اول

بِشْر بن مُنْقذ عبدى  934
بِشْر بن مُنْقذ عبدى

از اصحاب امام علی(ع)

شافِعى  892
شافِعى

پيشواى مذهب شافعى

كُمَيت بن زيد اسدى  784
كُمَيت بن زيد اسدى

شاعر قرن دوم

بَكْر بن حَمّاد تاهَرتى  680
بَكْر بن حَمّاد تاهَرتى

از شاعران اهل بیت(ع)

مُفجَّع  578
مُفجَّع

شاعر اهل بیت(ع) در قرن سوم و چهارم

محمد حمیری  522
محمد حمیری

شاعر قرن نخست هجری

احمد صنوبرى  635
احمد صنوبرى

شاعر قرن چهارم هجری

عبدى كوفى  433
عبدى كوفى

شاعر قرن دوم

ابوالقاسم زاهى  562
ابوالقاسم زاهى

از شاعران اهل بیت در قرن چهارم

فيّاض لاهيجى  793
فيّاض لاهيجى

شاعر قرن یازدهم

وحشى بافقى  2436
وحشى بافقى

شاعر قرن دهم

سعدى شيرازى  1193
سعدى شيرازى

شاعر برجسته و پر آوازه قرن هفتم

شاه نعمة اللّه ولى  531
شاه نعمة اللّه ولى

از مشايخ بزرگ صوفيّه

صفحه از 4
تعداد موارد : 75