امام خمينى‏  1148
امام خمينى‏

رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران

سفیان بن مصعب عبدی  1962
سفیان بن مصعب عبدی

از شاعران اهل بیت(ع)

حبيب بن اوس  1508
حبيب بن اوس

شاعر اهل بیت(ع)

اهلى شيرازى  2441
اهلى شيرازى

از شاعران قرن دهم

آذرى طوسى اسفراینی  1492
آذرى طوسى اسفراینی

شاعر قرن نهم

ابن يمين فَرْيومدى  1224
ابن يمين فَرْيومدى

شاعر قرن هشتم

حَسّان بن ثابت  1151
حَسّان بن ثابت

شاعر قرن اول

بِشْر بن مُنْقذ عبدى  1231
بِشْر بن مُنْقذ عبدى

از اصحاب امام علی(ع)

شافِعى  1145
شافِعى

پيشواى مذهب شافعى

كُمَيت بن زيد اسدى  933
كُمَيت بن زيد اسدى

شاعر قرن دوم

بَكْر بن حَمّاد تاهَرتى  841
بَكْر بن حَمّاد تاهَرتى

از شاعران اهل بیت(ع)

مُفجَّع  736
مُفجَّع

شاعر اهل بیت(ع) در قرن سوم و چهارم

محمد حمیری  694
محمد حمیری

شاعر قرن نخست هجری

احمد صنوبرى  792
احمد صنوبرى

شاعر قرن چهارم هجری

عبدى كوفى  573
عبدى كوفى

شاعر قرن دوم

ابوالقاسم زاهى  733
ابوالقاسم زاهى

از شاعران اهل بیت در قرن چهارم

فيّاض لاهيجى  951
فيّاض لاهيجى

شاعر قرن یازدهم

وحشى بافقى  2692
وحشى بافقى

شاعر قرن دهم

سعدى شيرازى  1407
سعدى شيرازى

شاعر برجسته و پر آوازه قرن هفتم

شاه نعمة اللّه ولى  691
شاه نعمة اللّه ولى

از مشايخ بزرگ صوفيّه

وصال شيرازى  836
وصال شيرازى

از شاعران غزلسراى قرن سيزدهم هجری

بابا افضل كاشانى  675
بابا افضل كاشانى

شاعر قرن هفتم هجری

هاتف اصفهانى  852
هاتف اصفهانى

از شاعران قرن دوازدهم هجری

آذر بيگدلى  833
آذر بيگدلى

شاعری از قرن دوازدهم هجری

صباى كاشانى  740
صباى كاشانى

از شاعران قرن 13 هجری

هُماى شيرازى  695
هُماى شيرازى

از شاعران قرن 13 هجری

كعب بن زُهَير  587
كعب بن زُهَير

از شاعران برجسته در قرن اول هجری

ابو محمّد عونى  572
ابو محمّد عونى

از شاعران قرن پنجم

سيّد حِمْيَرى  497
سيّد حِمْيَرى

شاعر برجسته قرن دوم

صفحه از 3
تعداد موارد : 75