بررسی روايات تعيين روز ظهور  772
بررسی روايات تعيين روز ظهور

تصريح برخی از روايات مشهور ميان عرف خاص و عام آن است که امام زمان می کند؛ اما رواياتی ديگری نيز هست که صراحت در ظهور آن حضرت در روز شنبه دارد. پرسش اين است ...

شيخ صدوق و قاعدۀ رخصت؛ مفهوم، کارکرد، اعتبار  1419
شيخ صدوق و قاعدۀ رخصت؛ مفهوم، کارکرد، اعتبار

شيخ صدوق در کتاب من لايحضره الفقيه، مجموعه احاديثی را نقل کرده که مفاد مشترک آن ها جواز و اباحۀ عمل است. وی با پذيرش اين گروه از احاديث، بنياد قاعده ای را بنا نهاده ...

بررسی سند و متنِ حديث« لولاک لما خقلت الافلاک»  2087
بررسی سند و متنِ حديث« لولاک لما خقلت الافلاک»

روايت های بسياری در نوشته های شيعه و سنی دربارۀ آغاز و انگيزۀ آفرينش به دست خداوند گزارش شناسانده اند . يکی ا ز  شده است. در پاره ای از اين روايت ها، انگيزۀ ...

زيبايی شناسی خطبۀ آفرينش در پرتو نقد فرماليستی  2128
زيبايی شناسی خطبۀ آفرينش در پرتو نقد فرماليستی

پژوهش حاضر می کوشد نخستين خطبۀ نهج البلاغه را از ديدگاه نقد فرماليستی ارزيابی کند و به اين که بی گمان بايد مفهوم و معنا اصل قرار گيرد، جانب « آفرينش » مسئله بپردازد که ...

اعتبارسنجی روايت «حب علی حسنه لا تضر معها سيئه » در مصادر شيعه و سنی  1531
اعتبارسنجی روايت «حب علی حسنه لا تضر معها سيئه » در مصادر شيعه و سنی

«حب علی حسنه لا تضر معها سيئه، وبغضه سيئه لا تنفع معها حسنه» روايت مستفيضی است که به سبب پيوند و ارتباط با عقايد و کلام شيعی، از اهميت والايی برخوردار است. پژوهش پيش رو ...

جايگاه و کاربرد حديث در تفسير سيد حيدر آملی  1928
جايگاه و کاربرد حديث در تفسير سيد حيدر آملی

حيدر بن علی بن حيدر معروف به سيد حيدر آملی، فيلسوف و عارف قرن هشتم هجری و صاحب تفسير المحيط الاعظم است. ايشان اين تفسير را در اواخر عمر خويش نگاشته و در آن، فراوان ...

روايت عمر بن حنظله، مقبوله يا صحيحه؟  3140
روايت عمر بن حنظله، مقبوله يا صحيحه؟

از روايات مهمی که در مباحث کليدی فقه و اصول مانند تعادل و ترجيح، شهرت فتوائيه، اجتهاد و تقليد، . ولايت فقيه و... مورد استفاده قرار گرفته، روايتی است از عمر بن حنظله به نقل ...

ابومخنف و جايگاه اخبار عاشورا در مقتل الحسين (ع) او  1004
ابومخنف و جايگاه اخبار عاشورا در مقتل الحسين (ع) او

ابومخنف از محققان و مورخان چيره دست و بهترين و بزرگ ترين وقايع نگار حوادث صدر اسلام ، به ويژه عاشورای حسينی است و با جست وجوی وسيع و ديدار و مصاحبه با شاهدان حادثۀ ...

صفحه از 2
تعداد موارد : 13