جایگاه روایات اهل بیت(ع) در تفسیر ابن ابی حاتم  237
جایگاه روایات اهل بیت(ع) در تفسیر ابن ابی حاتم

یکی از نمودهای اختلاف میان فریقین، تفاوت تعامل بـا روایـات تفسـیری أهل بیت(ع) است. این پژوهش بر آن است تا میزان رویکرد ابن ابی حاتم را در «تفسیرالقرآن العظیم مسنداً عن الرسول و الصحابه و ...

قلمرو دانشی حجیت خبر واحد  214
قلمرو دانشی حجیت خبر واحد

احادیث پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) در کنار قرآن در معرفت بخشی و ارائه معارف الهی نقشی اساسی دارد. روشن است که همه منقولات و مرویات به لحاظ اعتبار از درجه یکسانی برخوردار نیستند؛ برخی ذاتاً ...

گستره حجیت خبر واحد در آموزه‏ های اعتقادی  240
گستره حجیت خبر واحد در آموزه‏ های اعتقادی

آموزه‌ها و معارف دین را می‌توان به سه دسته اساسی آموزه‌های بینشی (عقاید)، آموزه‌های ارزشی (اخلاق) و آموزه‌های کنشی (احکام) قابل تقسیم دانست. از آموزه ‏های اعتقادی دین در کنار آموزه ‏های اخلاقی و فقهی، ...

شیوه های مقابله امام صادق(ع) با جریان‌های انحرافی  248
شیوه های مقابله امام صادق(ع) با جریان‌های انحرافی

امام صادق(ع) بر این نکته واقف بودند که مادامی که حکومت اسلامی از طرف پایگاه های آگاه و متعهد مردمی پشتیبانی نشود، اصلاحات اسلامی محقّق نمی شود. اینجا بود که امام جهت حفظ مکتب و ...

نقد رویکرد سلفی‌ها در جرح و تعدیل مذهبی و اعتقادی  105
نقد رویکرد سلفی‌ها در جرح و تعدیل مذهبی و اعتقادی

اکثر دانشمندان علوم حدیث، در جرح و تعدیل روات تنها به معیارها و اصول متنی و سندی توجه داشته و دارند. ‌آنان برای توثیق و تضعیف معیارهایی چون وثاقت، صداقت، قدرت حفظ و ضبط راوی ...

واکاوی عبارت «لیس منا» در احادیث از نظر محدثان فریقین  299
واکاوی عبارت «لیس منا» در احادیث از نظر محدثان فریقین

در مصادر اصلی حدیث فریقین روایاتی وجود دارد که معصومان(ع) در آنها از عبارت «لیس منا» (از ما نیست) استفاده کرده‌اند. محدثان فریقین در تفسیر مقصود معصومان(ع) از این تعبیر اختلافاتی دارند. در واقع، معنای ...

دلالت حدیث «اثنا عشر خلیفه» بر ولادت امام عصر(عج)  142
دلالت حدیث «اثنا عشر خلیفه» بر ولادت امام عصر(عج)

اعتقاد به منجی موعود از نسل پیامبر خاتم(ص) و همنام با آن حضرت، باور مشترک میان همه فرق اسلامی است که البته در جزئیات این موضوع اختلافاتی وجود دارد، از جمله مسائل اختلافی مسأله ولادت ...

صفحه از 4
تعداد موارد : 29