بررسی روش حاکم نیشابوری در تصحیح روایات فضائل  711
بررسی روش حاکم نیشابوری در تصحیح روایات فضائل

حاکم نیشابوری از محدثان و رجالیان بزرگ اهل سنت است که در کتاب‌های خود روایات متعددی را در ارتباط با فضایل اهل بیت(علیهم السلام) نقل نموده است. برخی از علمای اهل سنت وی را به تساهل در گردآوری احادیث و بررسی راویان متهم نموده‌اند. بررسی ...

نقش امام صادق در الغاء منع تدوین حدیث از منظر فریقین  532
نقش امام صادق در الغاء منع تدوین حدیث از منظر فریقین

با اینکه قانون ممانعت از تدوین حدیث که صد سال به درازا کشید، در ابتدای قرن دوم، از سوی عمر بن عبدالعزیز رسماً ملغی شد، همچنان دانشمندان اسلام تا 43 سال بعد از آن، از نوشتن حدیث پرهیز می‌کردند. نگارنده بر این باور است که ...

قواعد شناسایی احادیث سیره نزد فریقین  632
قواعد شناسایی احادیث سیره نزد فریقین

سیره یکی از منابع احکام اسلامی است. مفهوم سیره اخص از فعل بوده و نقش مهمی در در استنباط حکم شرعی دارد. از مسائل مهم در ارتباط با سیره تبیین دقیق مفهوم سیره و مقومات آن و استخراج قواعد شناسایی این مقومات در روایات است. ...

بررسی دیدگاه الیور لیمن درباره سنت و نقش آن در تفسیر  359
بررسی دیدگاه الیور لیمن درباره سنت و نقش آن در تفسیر

به منظور شناخت بخشی از آرای خاورشناسان درباره نقش سنت در تفسیر قرآن و نیز اهمیت این بحث، نوشتار حاضر به معرفی و بررسی مقاله «سنت و نقش آن در تفسیر» به قلم پروفسور «الیور لیمن» سرویراستار کتاب «قرآن: یک دایره المعارف» می‌پردازد. نویسنده مقاله ...

عقیده راوی و اثر آن در پذیرش روایت  719
عقیده راوی و اثر آن در پذیرش روایت

اعتقاد راویان از مسائل تأثیر گذار در سنجش اعتبار روایات، به ویژه در روایات وارد شده در فضائل اهل بیت (ع) است. این نکته بسیار مورد تأکید محققان اهل سنت قرار گرفته است. همچنین گرایش به فرق و مذاهب مختلف تأثیر بسزایی در توثیق و ...

تسامح فضائل نگاران در روایات فضائل اهل بیت  897
تسامح فضائل نگاران در روایات فضائل اهل بیت

قاعده تسامح در ادله سنن یکی از قواعد مشهور نزد حدیث‌پژوهان به ویژه فقهاست و مستند عمده آن روایاتی است که در منابع فریقین به روایات «من بلغ» معروف شده است. مشهورترین تفسیر از این روایات، اسقاط شرایط حجیت خبر در مستحبات است. این روایات ...

قلمرو حجیت خبر واحد  542
قلمرو حجیت خبر واحد

بی تردید یکی از مهم‌ترین منابع معرفتی و معارفی اسلام احادیث نبوی و ولوی است که به عنوان تراث معصومان(ع) به دست ما رسیده است و بدیهی است که همه اخبار وارده از درجه اعتبار یکسانی برخوردار نیستند؛ چراکه برخی ذاتاً یا به کمک قرائن ...

مبانی اعتبار روایات پزشکی  623
مبانی اعتبار روایات پزشکی

بخشی از روایات معصومان(علیهم السلام) به روایات طبی اختصاص دارد. از موضوعات مطرح در ارتباط با این دسته از روایات، مبانی اعتبارسنجی این دسته از روایات است. در این تحقیق با بررسی دیدگاه حدیث پژوهان شیعه و سنی، مبانی سندی و متنی اعتبار روایات طبی ...

صفحه از 2
تعداد موارد : 11