بازدید : 1455

نویسنده :

 صاحب امتياز : جامعة المصطفی العالمیة
بازدید : 103

تحلیل روایی ـ ادبی «شاهد» در آیه بَیّنه از منظر فریقین

چکیده : اختلاف دیدگاه شیعه و اهل‌سنّت در آیات الهی، باعث ایجاد تعابیر متفاوتی در تفاسیر شده است؛ به‌صورتی که این تفاوت دیدگاه‌ها در آیۀ 17 سورۀ هود احتمالات فراوانی ایجاد کرده و گاه استناد به آن‌ها، دلیلی بر اثبات یا تقویت ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد حسین محمدی
پديدآورنده : محسن خوشفر
بازدید : 92

تأثیر ساختار روایی در تحلیل پدیدۀ «جعل حدیث»

چکیده : یکی از پدیده‌های مهم در تاریخ حدیث، مسئله جعل است. اگرچه مسئله جعل، ناظر به حدیث مطرح می‌شود، اما واقعیت عینی جعل مورد ادعا در حدیث، در عمل ناظر به گزارش‌های تاریخی است. ادعای «جعل حدیث» نیز همواره راه‌حلّی در ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمدحسن احمدی
بازدید : 162

تفسیر تطبیقی روایی سورۀ کوثر از دیدگاۀ مفسران فریقین

چکیده : سورۀ کوثر، از جهت کوتاه‌بودن و کمی تعداد آیات و نیز از نظر اعجاز بلاغی، ادبی و محتوایی آن و همچنین به‌علت شرافت و عزت و منزلتی که در درون‌‌مایه و عنوان آن نهفته، همواره مورد توجه مفسران فریقین بوده ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی رستم نژاد
پديدآورنده : هجرت الله جبرئیلی
بازدید : 105

بازخوانی تحلیلی روایات «یوم ‌الخمیس» در صحیحین و شروح آن‌ها

چکیده : منابع روایی اهل‌سنت، به‌ویژه صحیح بخاری و صحیح مسلم، ماجرای تلخ واپسین سفارش پیامبرa در آخرین پنجشنبۀ عمر شریف‌شان را گزارش کرده‌اند. عده‌ای از حاضرانِ در صحنه، مانع از اجرای امر رسول خداa و نوشتن وصیتی شدند که می‌توانست امتش ...

نویسنده :

 پديدآورنده : احسان سرخه‌ای
پديدآورنده : محمدعلی جدیدی
بازدید : 84

واکاوی کارکرد روایات تفسیری در مجمع البیان

چکیده : مجمع البیان یکی از مهمترین تفاسیر شیعی است که از روایات تفسیری بسیاری، بهره جسته است. از آنجا که روایات و آثار منقول معاصران نزول، بخشی از واقعیت تفسیر قرآن را به خود اختصاص داده و قرآن‌پژوهان همواره توجه ویژه‌ای ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سمیه صیادی
پديدآورنده : نیکزاد عیسی زاده
پديدآورنده : عباس کریمی
بازدید : 70

تحلیل و بررسی متنی و سندی حدیث «لا تناجشوا»

چکیده : «نجش» عنوانی فقهی است به‌معنای تقلب و فریب که از حدیث «لا تناجشوا» اخذ شده است. این واژه به‌خاطر بار معنایی عامی که دارد، از واژگان به‌کار رفته در یکی از احادیث راهبردی ناظر به مباحث سبک زندگی است و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حسین خاکپور
پديدآورنده : عزیزاله ناروئی ملوسان
پديدآورنده : محمد حسین موسوی
بازدید : 83

اعتبارسنجی اخبار آحاد از منظر اصولی و معرفت‌شناختی

چکیده : اخبار آحاد حجم گسترده‌ای از میراث حدیثی مسلمانان را تشکیل می‌دهند. چگونگی اعتبارسنجی آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این اخبار به لحاظ موضوعی به دو دسته فقهی و غیر فقهی قابل تقسیم هستند که در اعتبارسنجی آن‌ها نیز دو ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محسن رفعت
پديدآورنده : امید قربانخانی
بازدید : 143

بررسی احادیث تأثیر سوره‌‌ها در درمان بیماری‌های جسمی

چکیده : احادیث بی‌‌شماری در جوامع روایی و تفسیری وجود دارد که با صراحت، نسخه درمان برخی یا تمام بیماری‌ها را قرائت سوره یا آیه قرآن می‌‌دانند. مسلمانان از دیرباز با توجه به اعتقادشان به قرآن، به قرائت برخی سوره‌‌ها و آیات ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد علی رضایی اصفهانی
پديدآورنده : احمد مرادخانی
پديدآورنده : حسن‌رضا رضایی
بازدید : 126

تحلیل انتقادی مبانی قرآن‌بسندگی در ‌شبۀ قارۀ هند

چکیده : سنّت نبوی، یکی از مبانی مهم شرع مقدس اسلام و پاسداری از آن بر همگان بایسته است؛ اما در پاره‌ای از دوران، برخی مکاتب فکری اسلامی در اعتبار احادیث نبوی تشکیک کرده‌‌اند. «قرآنیون شبۀ قاره» یکی از فِرقی است که ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد تقی دیاری بیدگلی
پديدآورنده : عزت الله مولایی نیا
پديدآورنده : باب اله محمدی نبی‌کندی
صفحه از 9
تعداد موارد : 84