مسلم بن عقيل(ع)  675
مسلم بن عقيل(ع)

شرحی کوتاه از زندگی مسلم بن عقیل

فضل بن عباس بن عبد المطلب  1954
فضل بن عباس بن عبد المطلب

از ياران پيامبر صلى الله عليه و آله و امام على عليه السلام

عبد الرحمان بن عقیل  486
عبد الرحمان بن عقیل

شهید کربلا

شهادت فرزندان عَقیل  342
شهادت فرزندان عَقیل

فرزندان عقیل بن ابی طالب ، نقش مؤثّری در نهضت حسینی داشتند

سخنى درباره خيانت نسبت داده شده به ابن عبّاس  631
سخنى درباره خيانت نسبت داده شده به ابن عبّاس

در منابع تاريخى و حديثى مانند : تاريخ الطبرى ، الكامل فى التاريخ ، أنساب الأشراف ، رجال الكشّى ، نهج البلاغة (بدون يادكردِ نام ابن عبّاس) چنگ اندازى به بيت المال بصره ياد شده است و پژوهشگران ، ديدگاه هاى گوناگونى در اين باره ...

جَعدَة بن هُبَیرة مخزومی  2571
جَعدَة بن هُبَیرة مخزومی

از اصحاب امام علی(ع)

جعفر بن ابی طالب  395
جعفر بن ابی طالب

برادر بزرگ تر امام علی(ع)

جعفر بن ابى طالب  330
جعفر بن ابى طالب

برادر امام علی(ع) که ده سال از آن حضرت بزرگ تر بود.

جعفر بن عقیل  686
جعفر بن عقیل

شهید کربلا

صفحه از 2
تعداد موارد : 24