مسلم بن عقيل(ع)  971
مسلم بن عقيل(ع)

شرحی کوتاه از زندگی مسلم بن عقیل

فضل بن عباس بن عبد المطلب  2099
فضل بن عباس بن عبد المطلب

از ياران پيامبر صلى الله عليه و آله و امام على عليه السلام

عبد الرحمان بن عقیل  652
عبد الرحمان بن عقیل

شهید کربلا

شهادت فرزندان عَقیل  466
شهادت فرزندان عَقیل

فرزندان عقیل بن ابی طالب ، نقش مؤثّری در نهضت حسینی داشتند

سخنى درباره خيانت نسبت داده شده به ابن عبّاس  742
سخنى درباره خيانت نسبت داده شده به ابن عبّاس

در منابع تاريخى و حديثى مانند : تاريخ الطبرى ، الكامل فى التاريخ ، أنساب الأشراف ، رجال الكشّى ، نهج البلاغة (بدون يادكردِ نام ابن عبّاس) چنگ اندازى به بيت المال بصره ياد شده است و پژوهشگران ، ديدگاه هاى گوناگونى در اين باره ...

جَعدَة بن هُبَیرة مخزومی  2755
جَعدَة بن هُبَیرة مخزومی

از اصحاب امام علی(ع)

جعفر بن ابی طالب  524
جعفر بن ابی طالب

برادر بزرگ تر امام علی(ع)

جعفر بن ابى طالب  447
جعفر بن ابى طالب

برادر امام علی(ع) که ده سال از آن حضرت بزرگ تر بود.

جعفر بن عقیل  897
جعفر بن عقیل

شهید کربلا

صفحه از 2
تعداد موارد : 24