بازدید : 1935

جایگاه روایات اهل بیت(ع) در تفسیر ابن ابی حاتم

چکیده : یکی از نمودهای اختلاف میان فریقین، تفاوت تعامل بـا روایـات تفسـیری أهل بیت(ع) است. این پژوهش بر آن است تا میزان رویکرد ابن ابی حاتم را در «تفسیرالقرآن العظیم مسنداً عن الرسول و الصحابه و التابعین»، به روایاتی که نام ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی رستم نژاد
پديدآورنده : مریم احمدی طایفه
بازدید : 1700

قلمرو دانشی حجیت خبر واحد

چکیده : احادیث پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) در کنار قرآن در معرفت بخشی و ارائه معارف الهی نقشی اساسی دارد. روشن است که همه منقولات و مرویات به لحاظ اعتبار از درجه یکسانی برخوردار نیستند؛ برخی ذاتاً یا به کمک قرائن علم ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد فاکر میبدی
بازدید : 1828

گستره حجیت خبر واحد در آموزه‏ های اعتقادی

چکیده : آموزه‌ها و معارف دین را می‌توان به سه دسته اساسی آموزه‌های بینشی (عقاید)، آموزه‌های ارزشی (اخلاق) و آموزه‌های کنشی (احکام) قابل تقسیم دانست. از آموزه ‏های اعتقادی دین در کنار آموزه ‏های اخلاقی و فقهی، باید به عنوان مهم‏ترین و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی نصیری
پديدآورنده : محمد حسین نصیری
پديدآورنده : محمد حسین پور
بازدید : 547

رابطه حدیث و علوم

چکیده : در پی توسعه چشم‌گیر علوم و با توجه دیدگاه‌ها منتقدان نسبت به دین مسیحیت در غرب، رابطه حدیث و علوم به یکی از مهمترین پرسش‌های دنیای معاصر تبدیل شده است. هر چند این رابطه به صورت ضمنی در مبحث «رابطه ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید لقمان حکیمی
بازدید : 605

بررسی دیدگاه قرآنیون درباره رابطه کتاب و سنت

چکیده : یکی از مهم‌ترین مباحث و زیر بنای فهم در تفسیر رابطه کتاب و سنت و نوع نگرش به منبعیت قرآن و سنت در فهم آیات و معارف دین است. تفاوت در نوع نگرش نسبت به منبعیت قرآن و حدیث، تأثیرهای ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حسین علوی مهر
پديدآورنده : عبدالله جبرئیلی جلودار
بازدید : 1185

بررسی تطبیقی شرایط نقل حدیث از دیدگاه دانشمندان شیعه و اهل‌سنت

چکیده : پذیرش و صحت فرایند نقل حدیث، شرایطی دارد که برخی از آنها به راوی حدیث و برخی دیگر به چگونگی ادای حدیث بر می‌گردد. برخی از شرایط راوی مانند اسلام، عقل، تمییز، وثاقت و ضبط مورد اتفاق همه صاحب‌نظران اعم ...

نویسنده :

 پديدآورنده : اکبر محمودی