بازدید : 761

ارزيابی و بازيابی مستندات گزارش‌های تاريخی کلينی در باره مولد النبی

چکیده : سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله در کتاب‌های حدیثی شیعه به صورت پراکنده و گاه در عنوانی اختصاصی مورد توجه محدثان قرار گرفته است. یکی از کهن‌ترین منابع حدیثی شیعه که به بررسی زندگانی پیامبر صلی الله علیه ...

نویسنده :

 پديدآورنده : منصور داداش نژاد
پديدآورنده : فاطمه کرمی
بازدید : 1205

توثيق مشايخ احمد بن محمد بن عيسی اشعری در ترازوی نقد

چکیده : شناخت حال رجالی راوی گاه با فرایند توثیقات عام میسر می‌شود و در آن توثیقات، جمعی از راویان تحت ضابطه‌ای خاص توثیق می‌شوند. واکاوی دقیق برخی توثیقات عمومی از جمله مسائلی است که در مطالعات راوی‌شناسی از اهمیت بسزایی برخوردار ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمدصادق بخشی جویباری
بازدید : 1362

اعتبار سنجی روايات فتنه بودن زنان

چکیده : حداقل نُه گزاره در مسأله فتنه بودن زنان در جوامع حدیثی شیعه و سنّی گزارش شده است. این احادیث، به دو گونه کلی، انتساب صریح فتنه به زنان و همنشینی با دیگر فتنه‌ها قابل تقسیم هستند. تلقی به قبول این ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی راد
پديدآورنده : زینب مجلسی راد
بازدید : 915

جايگاه امام صادق علیه السلام در تفسير قرآن با توجه به روايات تفسيری ايشان

چکیده : یکی از مهم‌ترین راه‌های نشان دادن جایگاه انحصاری اهل بیت علیهم السلام بررسی و تبیین دانش‌هایی است که از آنان به ما رسیده و در ابعاد مختلفی در تفاسیر منقول از ایشان نمایان است. اهمیت این بررسی آن‌گاه روشن ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید محمد علی ایازی
پديدآورنده : فاطمه شرعیاتی
بازدید : 844

از خداانگاری امامان علیهم السلام تا خداباوری نظام‌مند؛ بررسی سندی و محتوايی حديث رضوی «الناس عبيد لنا فی الطاعة ...»

چکیده : حدیث «النّاسُ عَبِیدٌ لَنا …» از جمله روایاتی است که از امام رضا علیه السلام به منظور مقابله با انحراف عقاید صادر گردیده است. پژوهش حاضر در صدد است با روش تحلیلی_ توصیفی به بررسی سندی و محتوایی آن ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد تقی دیاری بیدگلی
پديدآورنده : مهیار خانی مقدم
بازدید : 941

جستاری در باب منابع داده‌های تاریخی کتاب الکافی

چکیده : شیخ کلینی برای تألیف کتاب الکافی از منابع و مکتوبات پیش از خود استفاده کرده و طریقی به آن کتاب‌ها داشته است، اما مطالب برخی از این منابع هم با واسطه کتاب‌های نسل‌های بعد به دست شیخ کلینی رسیده است. ...

نویسنده :

 پديدآورنده : اسماعیل اثباتی
پديدآورنده : سید کاظم طباطبایی
بازدید : 1183

«معيارهای تضعيف» رجاليان متقدم در حوزه «حديث پژوهی راويان»

چکیده : «حدیث‌پژوهی راوی» را می‌توان پایبندی به فرایند تحدیث دانست. رجالیان متقدم با بررسی کارنامه علمی راوی، به دنبال میزان پایبندی وی به فرایند تحدیث بوده‌اند. آنان ضعف علمی یک راوی را در سه بخش «ضعف در اِسناد»، «ضعف در تألیف» ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی غلامعلی
بازدید : 623

نویسنده :

 مترجم : سید محمد علی رضوی
بازدید : 631

نویسنده :

 مترجم : حیدر عبد الکریم مسجدی
بازدید : 888

تحليل موضوعی مقالات نشريات علمی _ پژوهشی حوزه علوم حديث منتشر شده بين سال‌های 1386 - 1390

چکیده : هدف پژوهش حاضر، تعیین میزان پراكندگی و گرایش موضوعی مقالات حوزه علوم حدیث در نشریات علمی _ پژوهشی بین سال‌های ۱۳۸۶_ ۱۳۹۰ است. روش پژوهش تحلیل محتوا است. در این روش مقالات از لحاظ موضوعی تحلیل شده‌اند و مبنای تعیین ...

نویسنده :

 پديدآورنده : اعظم حسینی نسب
پديدآورنده : مهدی محمدی
پديدآورنده : عبد الحسین طالعی