بازدید : 853

رهیافت هایی در علوم قرآن و حدیث

چکیده : اين مجله تا شماره 80 با نام مطالعات اسلامی منتشر شده است. این نشریه فقط مقاله‌هایی را منتشر خواهد کرد که حاوی یافته‌های نو و اصیل در موضوع علوم قرآن و حدیث باشد باشد. حوزه فعالیت نشریۀ مطالعات اسلامی عبارت است ...

نویسنده :

 صاحب امتياز : دانشگاه فردوسی مشهد
مدير مسئول و سردبير : سید کاظم طباطبایی
بازدید : 798

روزۀ عاشورا در دو سدۀ نخست هجری (دسته‌بندی و گونه‌شناسی روایات)

چکیده : روزۀ عاشورا از آیین های معمول اهل سنت است؛ وانگهی، روایت ها در بارۀ خاستگاه و احکامش متهافت به نظر می‌رسند. فقیهان عامه با تلاش برای جمع میان روایات خویش در این باره، سرانجام به استحباب این آیین حکم کرده‌اند. ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حامد خانی
بازدید : 800

بررسی چرایی کاربرد واژه های آرکائیک در جزء سی ام قرآن کریم

چکیده : یکی از شیوه‌ های کاربسته در قرآن کریم برای شیواگویی، روگردانی از ادبیات و سبک گفتار روزمرّه است. روزمرّه نبودن کلام، یکی از شیوه‌هایی است که گاه ادیبان با کاربرد آن به کلام خود گیرایی می‌بخشند؛ و به آن آشنایی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد کاظم قهاری
پديدآورنده : محسن قاسم پور
پديدآورنده : پرویز رستگار
بازدید : 782

نظریۀ پیوستگی یا گسستگی نزول سوره های قرآن کریم

چکیده : کیفیت نزول آیات سوره‌ها را می‌توان از جهات گوناگون، از جمله این که آیا میان نزول آیات هر سوره، آیاتی از سوره‌های دیگر فاصله انداخته است یا نه، بررسی کرد. گروهی اعتقاد دارند که آیات سوره‌ها به‌صورت آشفته و بدون ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مینا شریعتی
پديدآورنده : محمد شعبان پور
بازدید : 758

ساختارهای مطلوبیت فعل در قرآن از منظر فقیهان

چکیده : خداوند در قرآن کریم علاوه بر استخدام صیغۀ امر، مجموعه‌ای از ساختارهای خبری را نیز برای بیان مطلوب خویش به‌کار گرفته است. دانشیان اصول فقه به‌طور جدی از این ساختارها بحث نکرده‌اند و بیش از همه به معنا و دلالت ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی سلیمی
پديدآورنده : محمد حسن حائری
پديدآورنده : حسین صابری
بازدید : 768

زیبایی شناسی تناسب معنایی در سوره آل عمران

چکیده : قرآن کریم معجزه جاویدان خداوند و زیباترین سخن است. گزینش و چینش واژه ها، هماهنگی معانی و استواری نظم از جمله عوامل این زیبایی ها می باشد که رکن آشکار اعجاز نیز به شمار آمده است. مطالعه این جنبه زیباشناختی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حسن عبداللهی
پديدآورنده : حسین سیدی
پديدآورنده : علی نوروزی
پديدآورنده : نور محمد خدایاری
بازدید : 703

اسطورۀ عصیان غولان پیش از طوفان در متون یهودی و مقایسۀ آن با متون اسلامی

چکیده : هدف مقالۀ حاضر یک بررسی تطبیقی دربارۀ حوادث پیش از طوفان نوح (ع) میان تورات و متون دینی یهودی از یک سو، و قرآن مجید و متون دینی اسلامی از سوی دیگر است. در ابتدای داستان نوح در تورات سخن ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید عبدالمجید حسینی زاده
بازدید : 721

ارزیابی ارتباط آیه هفتم سوره انشراح با نصب امام علی(ع)

چکیده : مطابق برخی روایات اهل بیت (ع) نزول سوره مبارک «الم نشرح» و به ویژۀ آیۀ ماقبل پایانی آن که می فرماید: «فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ» به واقعۀ غدیر و جریان نصب حضرت علی (ع) به امامت امت اسلامی مربوط بوده، تقدیر ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عباس اسماعیلی زاده
پديدآورنده : فاطمه زهرا آل ابراهیم