ايثار شگفت در شب هجرت  1711
ايثار شگفت در شب هجرت

امام علی(ع) در شبی که بنا بود پیامبر(ص) از مکه به مدینه هجرت کند، در بستر او خفت تا خطری متوجه جان پیامبر(ص) نشود....

گزارش و سنجش در مورد خوابیدن امام علی(ع) در بستر پیامبر(ص)  2405
گزارش و سنجش در مورد خوابیدن امام علی(ع) در بستر پیامبر(ص)

نشان دادن تلاش برخی برای کمرنگ کردن فضایل حضرت علی(ع)

كوشش امام علی(ع) در فتح مكّه  1087
كوشش امام علی(ع) در فتح مكّه

پيامبر خدا با بيش از ده هزار رزم آور ، با تدبير نظامى شگفتى ، بدون خونريزى بر مكّه چيره گشت. حضور على عليه السلام در اين پيروزى نيز از چند جهت، چشمگير است:...

مأموريت حضرت علی(ع) در پرداخت خسارت هاى بنى جذيمه  896
مأموريت حضرت علی(ع) در پرداخت خسارت هاى بنى جذيمه

خالد خسارت های نابجا به بنی جذیمه زد و امام علی(ع) از سوی پیامبر(ص) برای جبران خسارت ماموریت یافت

عروج پيامبر از سينه وصى  2455
عروج پيامبر از سينه وصى

یکی از افتخارات امیرالمومنین(ع)

سخنى درباره زمان اسلام آوردن امام علی(ع)  745
سخنى درباره زمان اسلام آوردن امام علی(ع)

زمان اسلام آوردن حضرت علی(ع) از مباحث مهم در زندگی آن حضرت است.

نقش امام علی(ع) در جنگ اُحُد  1246
نقش امام علی(ع) در جنگ اُحُد

از جنگ های مهم در عصر پیامبر(ص)

تلاش سرنوشت ساز امام علی(ع) در جنگ خيبر  2805
تلاش سرنوشت ساز امام علی(ع) در جنگ خيبر

جنگ خیبر از جنگ های مهم در عصر پیامبر(ص) بود.

در مورد بالا رفتن امام علی(ع) از شانه های پیامبر(ص) برای شکستن بت ها  4113
در مورد بالا رفتن امام علی(ع) از شانه های پیامبر(ص) برای شکستن بت ها

نقل هاى اين حادثه بس فراوان است . آنچه اندكى كاوش مى خواهد و نيازمند تحقيق و تفحّص و روشن سازى است ، زمان وقوع حادثه است .

امام علی(ع) يار پيامبر(ص) در تبليغ  1280
امام علی(ع) يار پيامبر(ص) در تبليغ

امام علی(ع) اولین یار رسول خدا در تبلیغ اسلام بود.

پرورش امام علی(ع)  758
پرورش امام علی(ع)

على عليه السلام از آغازين سال هاى زندگى ، همراه پيامبر خدا بود . روزگارى زندگى بر ابو طالب دشوار گشت و او در تنگناى معيشت قرار گرفت . پيامبر خدا پيشنهاد كرد كه برادران ابو طالب براى سبك كردن بار زندگى اش برخى از ...