امام حسن(ع) و امام حسین(ع) در کودکی با روشی نیکو به پیرمردی که درست وضو نمی گرفت، وضوی صحبح را یاد دادند.

دلیل گریه امام حسن(ع) هنگام احتضار

امام حسین(ع) غلامی را که مستحق کیفر بود، به دلیل اینکه با آیات قرآن، حضرت را دعوت به عفو کرد، او را آزاد کرد.

امام حسین(ع) در باغش برده ی خود را دید که از نانی که می خورد به سگ هم می دهد. به همین خاطر غلام را آزاد کرد و باغ را به او بخشید و دو هزار دینار هم به او داد.

امام حسین(ع) کنیزی را به پاس دسته گلی که برایش آورده بود، آزاد کرد.

امام حسین(ع) دعوت بردگان را پذیرفت و خود نیز آنها را به منزل دعوت کرد.

در زمان کودکی امام حسین(ع) فرشته ای خبر شهادت آن حضرت را برای پیامبر(ص) آورد و مقداری از خاک کربلا را هم داد.

محمد بن بشیر حضرمی یکی از یاران امام حسین(ع). وقتی خبر شد پسرش اسیر شده، امام(ع) بیعتش را از او برداشت تا برای آزادی فرزندش اقدام کند اما او حاضر نشد از امام جدا شود.

یکی از مواقعی که وفاداری خویشان و اصحاب امام حسین(ع) نمود پیدا کرد، شب عاشورا بود که حضرت به همگی اجازه ی ترک جنگ را داد اما هیچکدام نرفتند.

وقتی که امام حسن(ع) و امام حسین(ع) در زمان کودکی، پیرمردی را دیدند که اشتباه وضو می گرفت، با یکدیگر برسر درست بودن وضو دعوای ظاهری کردند و قضاوت را به عهده ی پیرمرد گذاشتند. پیرمرد متوجه شد هردو وضو درست است و وضوی ...

امام حسین(ع) در عمل، اهمیت کمک به سگ را نشان داده است. هنگامی که حضرت در باغش غلام خود را دید که از غذای خود، به سگ هم می دهد، همان موقع او را آزاد کرد، همان باغ و دو هزار دینار به او ...