رسول خدا(ص) در اوایل بعثت، فرزندان عبدالمطلب را جمع کرد و معجزه ای از خود به نشانه پیامبری نشان داد و از آنان بیعت خواست اما فقط امام علی(ع) بیعت کرد.

ماجرای یکی از بیعت ها با رسول گرامی اسلام(ص)

بیعت عام پیامبر(ص) همان بیعت شجره است و آن، یک درخت طلح یا درخت مسواکی بود در کنار چاه حدیبیه.

ماجرای مسلمان شدن اهل مدینه و بیعت آنان در این حدیث آمده است.

ماجرای یکی از بیعت ها با پیامبر(ص)

ماجرای بیعت دوم عقبه با روایت های مختلف نقل شده و این نیز روایتی دیگر است.

قبیله ای شرط بیعت خود با پیامبر(ص) آن قرار دادند که پس از ارتحال آن حضرت، حکومت به آنان برسد اما حضرت نپذیرفت.

رسول گرامی اسلام(ص) شرطهایی را در بیعت دوم عقبه ذکر کرد که براساس آن با وی پیمان ببندند

بیعت دوم عقبه از حوادت مهم دوران زندگی رسول خداست. این روایت، به آن می پردازد

حدیثی در مورد ماجرای بیعت دوم عقبه

ماجرای بیعت اول و دوم عقبه به اختصار در این حدیث آمده است.

شأن نزول آیه 30 در سوره انفال

در گرماگرم جنگ احد و پراکندگی مسلمانان، رسول خدا(ص) به ابودجانه اجازه ی ترک میدان داد. اما بر بیعتش با رسول خدا همچنان پایمردی کرد.

هنگام بیعت زنان انصار با رسول خدا(ص)، زنها خواستند با حضرت دست بدهند اما حضرت خودداری کرد.

بیعت حقیقی زمانی رخ می دهد که انسان، پای دشواری ها بایستد. لذا پیامبر(ص) با شخصی بیعت کننده، شرایطی را تعیین فرمود.