بازدید : 101

تحلیل فقه الحدیثی مدلول روایات مخلوق اول

چکیده : در جوامع روایی، مجموعه‏‏ای از احادیث وجود دارند که بر اساس آن‌ها، آب، قلم، عقل، نور پیامبر اکرم(ص)، ارواح ائمه:، مشیت الهی و حروف معجم به ‌عنوان مخلوق اول معرفی‌شده‌اند که سبب تعارض ظاهری این اخبار است. در میان حدیث‌پژوهان ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مجید معارف
پديدآورنده : حسام امامی دانالو
بازدید : 117

تحلیل گفتمان احادیث «ده دوازده» در فقه معاملات

چکیده : اصطلاح «ده‌دوازده» در متون حدیثی، با عنوان روشی در معامله شناخته می‌شود. این اصطلاح به دلیل فاصله زمانی و ناآگاهی مترجم از ابعاد گفتمان متن، اغلب بدون هیچ تغییر یا توضیحی در متون ترجمه وارد شده و این عدم توجه ...

نویسنده :

 پديدآورنده : فاطمه آلبوغبیش
پديدآورنده : حمیدرضا بصیری
پديدآورنده : محمد کاظم رحمان ستایش
بازدید : 91

رویکرد مفسران به مواجهه سیاق با روایت در دلالت‌یابی آیات حوزه زنان (مطالعه موردی سوره نسا)

چکیده : ملاک‌هایی که مفسران برای دلالت‌یابی آیات بر می‌گزینند در هر دوره متفاوت بوده است. در برخی از ادوار تاریخ تفسیر، روایت، تنها ملاک یا مهم‌ترین ملاک مقبول بوده و در برخی از دوره‏ها بافت کلام، بر روایت ترجیح یافته است. ...

نویسنده :

 پديدآورنده : زهره شریعت ناصری
پديدآورنده : علی صفری
پديدآورنده : محمد علی مهدوی راد
بازدید : 110

نقد دیدگاه مشهور «رجفة» در فتنه شام قبل از ظهور

چکیده : مسأله اصلی پژوهش حاضر، تبیین و تحلیل «رَجفَة الشام» قبل از ظهور است. در صحنه تحولات فتنه شام قبل از ظهور، دو واژه «رَجفَة» و «خَسف» به عنوان نشانه‏های کلیدی و سرنوشت‏ساز در حوادث قبل از تسلط سفیانی (اولین نشانه ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مصطفی امیری
پديدآورنده : مهدی غلامعلی
بازدید : 77

تأثیر «تصحیف» و «إدراج» در معنای متن روایات (مطالعه موردی سه روایت زنان)

چکیده : «تصحیف» و «إدراج» از نمونه‏های اضطراب حدیث و موجب آسیب فهم متن در روایات است. «تصحیف» به معنای تغییر یافتن بخشی از حدیث به کلمه یا عبارت دیگر و «ادراج» به معنای آمیختن کلام راوی با سخنان معصوم(ع) است. این ...

نویسنده :

 پديدآورنده : معصومه ریعان
بازدید : 86

پذیرفتنی یا نپذیرفتنی بودن غلوِ صالح بن سهل، یکی از راویان شیعه

چکیده : پدیده غلو و تسامح در نقل از غالیان و افراد متهم به غلو به عنوان یکی از عواملی که اعتبار احادیث شیعی را تهدید می‌کند، مطرح شده است. صالح بن سهل از جمله راویان احادیثِ شیعه است که از سوی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سیده سکینه موسوی
پديدآورنده : محمد مهدی تقدیسی
پديدآورنده : سیده فاطمه حسینی میرصفی
بازدید : 77

منظورشناسی احادیث زنانه «من لا یحضره الفقیه» بر اساس الگوی مایکل هلیدی

چکیده : منظورشناسی به مطالعه منظور پاره‏‏گفتار‏‏هایی می‏‏پردازد که میان پیام‏‏رسان و پیام‏‏گیر رد و بدل می‏‏شود. بر اساس این دانش هر پاره‏‏گفتار می‏‏تواند در بافت‌های مختلف حامل نقش‌های متفاوتی باشد. مایکل هلیدی (1973م) از نظریه‌پردازان این عرصه، نقش‌های معنایی - منظوری ...

نویسنده :

 پديدآورنده : فریبرز حسین‌جانزاده
پديدآورنده : محمد شایگان مهر
پديدآورنده : صدیقه بزرگنیا
بازدید : 65

بررسی تطبیقی کارکرد «توجه به عیوب نفس (خود)» در اصلاح روابط همسران بر اساس روایات اسلامی و نظریه «سهم خود» نیکولز

چکیده : توجه به «عیوب نفس(خود)» یکی از مفاهیم مهم در روایات است که بیشتر شارحان برداشتی صرفاً اخلاقی از آن ارائه داده‌اند. میان دو مفهوم توجه به «عیوبِ نفس» در روایات و «سهم خود» نیکولز در اصلاح روابط همسران رابطه نزدیکی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : وحید حاتمی شندی
پديدآورنده : محسن زندی
پديدآورنده : عباس بخشنده بالی
بازدید : 88

نقش قاعدۀ زرین اخلاق در تعامل با غیر هم‌کیشان بر پایۀ روایات

چکیده : قاعده زرینِ اخلاقی، از جمله قواعدی است که در میان همه ادیان - به ویژه ادیانِ ابراهیمی - حضور دارد. این قاعده، به شکل‌گیریِ گونه‌ای از ارتباطات و تعاملات بین پیروانِ ادیان مختلف و حتی بینِ افرادِ مختلفی که در ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید ابوالحسن نواب
پديدآورنده : حیدر حب الله