پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم (1) - صفحه 1

1 . دلايل قرآن بر نبوّت پيامبر خدا

به طور خلاصه ، مى توان گفت : قرآن، شش برهان اساسى بر نبوّت خاتم انبيا صلى الله عليه و آله اقامه كرده است. اين براهين ، عبارت اند از :

1 / 1 . گواهى خدا

قرآن كريم ، در شش آيه براى اثبات نبوّت محمّد صلى الله عليه و آله و صداقت او در ادّعاى پيامبرى، به گواهى خداوند متعال ، استناد كرده است : در دو آيه ، ضمن استدلال به گواهى خداوند به نبوّت او ، اعلام مى دارد كه گواهى خدا براى اثبات رسالت وى ، كافى است ۱ و در چهار آيه، افزون بر اين، به پيامبر صلى الله عليه و آله دستور مى دهد كه به اين برهان، بر نبوّت خود، استناد نمايد . ۲
امّا چگونگى شهادت خداوند متعال بر نبوّت پيامبر خدا، در متن اين نوشتار خواهد آمد . ۳ به طور اجمال ، خداوند متعال از راه هاى ممكن، قولاً و عملاً نبوّت پيامبر صلى الله عليه و آله را تأييد كرده است .

1 / 2 . پيشگويى انبياى پيشين

دومين دليل قرآن بر نبوّت خاتم انبيا (محمد صلى الله عليه و آله ) ، اين است كه موسى عليه السلام در تورات و عيسى عليه السلام در انجيل ، بعثت ايشان را بشارت داده اند ؛ بلكه همه كتاب هاى آسمانى به بعثت پيامبر خدا و نزول وحى بر او بشارت داده اند :
«وَ إِنَّهُو لَفِى زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ؛ 4 و [وصف] آن در كتاب هاى پيشينيان آمده است» . امام على عليه السلام طبق روايتى در توصيف بعثت پيامبر خدا مى فرمايد :
... إلى أن بَعَثَ اللّهُ مُحَمَّداً رَسولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله لاِءنجازِ عِدَتِهِ وإتمامِ نُبُوَّتِهِ مَأخوذاً عَلَى

1.نساء : آيه ۱۶۶ ، فتح : آيه ۲۸ .

2.اسراء : آيه ۹۶ ، عنكبوت : آيه ۵۲ ، احقاف : آيه ۸ ، انعام : آيه ۱۹ .

3.ر . ك : ص ۲۶ سخنى درباره گواهى دادن خدا بر نبوّت انبيا .

4.شعراء : آيه ۱۹۶ .

صفحه از 11