تاريخ : دوشنبه 1387/9/25 تاریخ ایجاد:
کد خبر: 3780
شهادت بسیجی دلاور و جانباز سرافراز دفاع مقدس «حاج جواد فیض مشکینی»

شهادت بسیجی دلاور و جانباز سرافراز دفاع مقدس «حاج جواد فیض مشکینی»

شهادت بسیجی دلاور و جانباز سرافراز دفاع مقدس « حاج جواد فیض مشکینی » فرزند برومند حضرت آیة الله مشکینی را به آیة الله ری شهری و خانواده های وابسته تسلیت می گوییم.

شهادت بسیجی دلاور و جانباز سرافراز دفاع مقدس « حاج جواد فیض مشکینی » فرزند برومند حضرت آیة الله مشکینی را به آیة الله ری شهری و خانواده های وابسته تسلیت می گوییم.

موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :