چند همسری

پرسش :

می خواستم دلایل چند زنی بودن پیامبر(ص) و ائمه(ع) را برایم شرح دهید. با توجه به اینکه آنها می توانستند بدون ازدواج، سرپرستی خانواده آنها را برعهده داشته باشند.پاسخ :

این واقعیت را باید پذیرفت که تعداد زنان بیوه و دختران نسبت به مردان بی همسر و پسران بیشتر است. براساس گزارش خبرگزاری ها، طبق سرشماری سال ۱۳۸۵، تعداد زنان بی همسر در اثر فوت، شش برابر مردان بی همسر در اثر فوت بوده است.
با توجه به اینکه جنگ در قرون اولیه ی اسلام، بیشتر اتفاق می افتاد، آمار زنان بی شوهر بیشتر بود.
چند نکته در این زمینه قابل ذکر است:
یک) همیشه مشکل خانم های مجرد تنها با پول و مسائل مالی حل نمی شود؛ زیرا خانم های شاغل که نیاز مالی ندارند، باز هم احتیاج به همسر دارند. نیاز به تشکیل خانواده و...، با پول حل نمی شود.
دو) مخالفان با چند همسری, زنان شوهردار را در نظر می گیرند و قضاوت می کنند در حالی که باید در فکر بی شوهرها نیز بود مخصوصا زنانی که دارای چند فرزند یتیم هستند. آنها چه کنند؟ اگر خانم های شوهردار، به جای زنان بیوه بودند و گرفتار مشکلات حاد بودند، باز هم اینگونه با چند همسری مخالفت می کردند؟
سه) درصد بالایی از زنان، یک مرد را از نظر جنسی تأمین نمی کنند و شاید در توانشان نباشد.
چهار) هر مردی نباید چند همسر برگزیند بلکه باید از شرایط لازم مانند توان مالی، مدیریت، زمینه داشتن همسر اول، رعایت عدالت و... را در نظر بگیرد.
پنج) کم نیستند زنان بیوه و دخترانی که هم خود فاسد می شوند و هم مردان را به فساد می کشند. هرکدام آنها ممکن است ده ها مرد را فاسد کنند. حال آنکه اگر با مردان متأهل ازدواج کنند، به فرض که این مسئله مشکل ساز باشد هرکدامشان فقط یک خانواده را با مشکل مواجه کرده اند.
شش) مشکل اصلی جامعه ی ما با چندهمسری، مشکل فرهنگیست. سختی پذیرش هوو در حدی نیست که قابل تحمل نباشد مخصوصا اگر آنچه در شماره چهار گفتیم رعایت شود. در جامعه ی ما بیش از اندازه، چندهمسری بد جلوه کرده است. امروزه بعضی کشورها چند همسری را پذیرفته اند یا اینکه مانند کشور ما در این سطح مشکل ساز نیست.
در عصر پیامبر(ص) و امامان(ع) زنان مانند زنان ایران در عصر حاضر، نسبت به چندهمسر داشتن شوهرشان حساس نبودند.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت
منبع :