کشتی با فرزند یزید

کشتی با فرزند یزید

در بیشتر گزارش ها، شخصی كه یزید، كُشتی گرفتن با فرزند خود را به او پیشنهاد كرده، عمر بن حسن یا عمرو بن حسن نامیده شده و تنها در یك گزارش، وی محمّد بن عمرو بن حسن، معرّفی شده و در گزارش دیگر نیز این داستان، در باره امام زین العابدین علیه السلام آمده است.

در بیشتر گزارش ها ، شخصی كه یزید ، كُشتی گرفتن با فرزند خود را به او پیشنهاد كرده ، عمر بن حسن یا عمرو بن حسن نامیده شده و تنها در یك گزارش ، وی محمّد بن عمرو بن حسن ، معرّفی شده است و در یك گزارش دیگر نیز این داستان ، در باره امام زین العابدین علیه السلام آمده است .
این دو گزارشِ متفاوت ، علاوه بر تعارض داشتن با گزارش های مشهور ، ایرادهای دیگری هم دارند ؛ زیرا در آن دوران ، عمرو بن حسن ، خود در سنین كودكی بوده و فرزندی نداشته كه بتواند با فرزند یزید ، كُشتی بگیرد . همچنین ، سن و شخصیت امام زین العابدین علیه السلام نیز تناسبی با پیشنهاد یزید ندارد .