ویژگی های معنوی قرآن

پرسش :

ویژگی های معنوی قرآن کدام اند؟پاسخ :

قرآن، معجزه است، هم از جهت لفظ و هم از جهت معنا. برای هر یک از این دو نیز صفات و ویژگی های بسیاری گفتنی است. نُه ویژگی قرآن از جهت معانی آن که در خود قرآن و روایات، بیان شده چنین است:

۱. ریسمان استوار خدا. پیامبر(ص)می فرماید: همانا این قرآن، ریسمان استوار خداست؛[۱]

۲. یاد کردن برای جهانیان ذِکرٌ لِلعالَمین؛[۲]

۳. نو بودن در هر زمانی. در روایتی، پیامبر(ص) می فرماید: «کلام خدا، همواره نو و تازه و با طراوات است».[۳]

۴. سفره میهمانی خدا. پیامبر(ص) می فرماید: «این قرآن، سفره میهمانی خداوند است. پس تا می توانید، از سفره او معرفت برگیرید».[۴]

۵. راست ترین سخن (اَصدَقُ الحَدیث). در روایت است که پیامبر(ص) هنگام سخنرانی، همیشه می فرمود: «همانا راست ترین سخن، کتاب خداست».[۵]

۶. زنده و جاری بودن قرآن در همه زمان ها. از امام صادق(ع) روایت شده که: «قرآن، زنده است و نمی میرد و هماره [در همه زمان ها] جاری است، چنان که شب و روز، و خورشید و ماه، در جریان اند».[۶]

۷. حجّتی به سود یا بر ضدّ انسان. رسول خدا(ص) می فرماید: «قرآن، حجّت است، به سود تو یا بر ضدّ تو».[۷]

۸. شفاعتگری با شفاعت پذیرفته: در حدیثی از پیامبر(ص) آمده است: «هیچ شفاعت کننده ای، چه فرشته، چه پیامبر و جز اینها، به پای قرآن نمی رسد».[۸]

۹. هم شماره بودن درجات بهشت با آیات قرآن. امام زین العابدین(ع) خطاب به مردی فرمود: «با قرآن باش ... . خداوند درجات بهشت را به اندازه آیات قرآن قرار داده است. هر کس قرآن خوانده باشد، به او گفته می شود: بخوان و بالا برو ...».[۹]

علاوه بر ویژگی های ذکر شده، ویژگی هایی هم در خطبه ۱۹۸ نهج البلاغه آمده است.


[۱]. صحیح مسلم، ج۴، ص ۱۸۷۴، ح۳۷.

[۲]. سورۀ ص، آیۀ ۸۷.نیز،ر.ک، سورۀ فرقان، آیۀ ۱؛ سورۀ انعام، آیۀ ۱۹.

[۳]. بحار الأنوار، ج ۲۲، ص ۴۷۷، ح ۲۷.

[۴]. جامع الأخبار، ص ۱۱۴، ح ۲۰۰.

[۵]. الکافی، ج ۳، ص ۴۲۳، ح ۶.

[۶]. تفسیر العیّاشی، ج ۲، ص ۲۰۳، ح ۶.

[۷]. صحیح مسلم، ج ۱، ص ۲۰۳، ح ۱.

[۸]. شرح نهج البلاغة، ابن ابی الحدید، ج ۱۰، ص ۲۳.

[۹]. تفسیر القمی، ج ۲، ص ۲۵۹.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت