عنوان کتاب : میدان های معنایی در کاربست قرآنی
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1396
تعداد صفحه : 296
قطع : رقعی
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

میدان های معنایی در کاربست قرآنی

میدان های معنایی در کاربست قرآنی در حقیقت ارائه کننده اصول و قواعد فهم مقدس ترین متن مسلمانان است. این اثر، تحقیقی بینارشته ای به شمار می رود که میان دستاورد های معناشناسی میدان های معنایی و تفسیر قرآن ارتباط برقرار می کند. پیش از این اثر، دانشمند ژاپنی توشیهیکو ایزوتسو به عنوان مبدع روش «معناشناسی میدان های معنایی» این روش را در تحلیل موضوعات قرآنی به خدمت گرفت اما هیچ گاه به تبیین مبانی و قواعد این روش در تحلیل متن قرآن به صورت منسجم و نظام مند نپرداخت و توضیحات وی در معرفی و بیان مبانی آن کافی به نظر نمی رسید. به همین دلیل پژوهشگرانی که پس از وی به کاربرد این روش در موضوعات قرآنی پرداختند هر یک برداشتی شخصی را از دیدگاه ایزوتسو مورد توجه قرار داده اند. به همین دلیل مولفان این اثر به دلیل آثار منحصر به فرد این روش در استخراج معارف دینی از متن قرآن به تبیین مبانی، قواعد و تکنیک های استفاده از روش معناشناسی میدان های معنایی در موضوعات قرآنی اقدام کرده اند.

این اثر در دو بخش «مباحث نظری» و «مباحث کاربردی» تنظیم شده است. در بخش مباحث نظری به تبیین و توضیح مبانی این رویکرد در مطالعات قرآنی و بیان قواعد و تکنیک های کاربردی روش معناشناسی میدان های معنایی و نقدهای طرح شده پرداخته و در بخش کاربردی، نمونه هایی در به کارگیری این روش ارائه شده است.