عنوان کتاب : شهادت نامه امام حسين(ع) بر پايه منابع معتبر
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1391
تعداد جلد : 2
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

شهادت نامه امام حسين(ع) بر پايه منابع معتبر

دانش نامه امام حسين عليه السلام، از پانزده بخش (در حجم بيش از ۶۶۰۰ صفحه) ، تشكيل شده است كه فهرست اجمالى آنها ، عبارت است از :

درآمد : كتاب شناسى ، اهداف عاشورا ، عزادارى و ...

يك : زندگى خانوادگى سيّد الشهدا عليه السلام

دو : فضيلت ها و ويژگى هاى امام حسين عليه السلام

سه : دلايل امامت امام حسين عليه السلام و فرزندانش

چهار : امام حسين عليه السلام پس از پيامبر صلى اللَّه عليه و آله ، تا شهادت پدر

پنج : امام حسين عليه السلام پس از شهادت پدر ، تا قيام عاشورا

شش : پيشگويى درباره شهادت امام حسين عليه السلام

هفت : از مدينه تا ورود به كربلا

هشت : از ورود به كربلا تا شهادت

نه : وقايع پس از شهادت

ده : بازتاب شهادت امام عليه السلام و فرجام دشمنان ايشان

يازده : عزادارى و گريه براى امام حسين عليه السلام

دوازده : نمونه مرثيه هاى سروده شده در سوك ايشان در طول تاريخ

سيزده : زيارت امام حسين عليه السلام

چهارده : مزار امام حسين عليه السلام

پانزده : حكمت نامه امام حسين عليه السلام .

شهادت نامه امام حسين عليه السلام بر پايه منابع معتبر، متن كامل بخش هاى ششم تا يازدهم دانش نامه ياد شده و منتخبى از «درآمد» و بخش يكم و نيز دو قطعه كوچك از بخش هاى نهم و سيزدهم آن را ، در مجموع در حجمى نزديك به ۲۵۰۰ صفحه ، در خود دارد .

بخشی از مقدمه کتاب

در مقدمه کتاب، بخش های آن، به صورت زیر معرفی شده است:

بخش يكم : از مهم ترين مباحث مربوط به حماسه عاشورا

در بخش نخست اين كتاب ، تحليل ها و مقالاتِ تفصيلىِ پراكنده در دانش نامه امام حسين عليه السلام كه با موضوع كتاب شهادت نامه تناسب بيشترى داشته اند ، در كنار هم گردآورى و البته اندكى تلخيص شده اند .

بخش دوم : زندگى خانوادگى سيّد الشهدا عليه السلام

براى آشنايى اجمالى خوانندگان با زندگى و احوال شخصى ابا عبد اللَّه الحسين عليه السلام گزيده اى از بخش يكم دانش نامه در باره چگونگى تولّد ، نام گذارى ، ويژگى هاى ظاهرى ، چگونگى پرورش ، همسران و شمارِ فرزندان امام حسين عليه السلام ، در شش فصل ، ارائه شده است .

بخش سوم : پيشگويى در باره شهادت امام حسين عليه السلام

در اين بخش ، خبرهاى آسمانىِ رسيده در باره شهادت امام حسين عليه السلام ، و پيشگويى هاى پيامبر خدا صلى اللَّه عليه و آله و امير مؤمنان عليه السلام و ديگر پيشوايان و بزرگان در باره شهادت امام حسين عليه السلام ، در قالبى نظام يافته ارائه شده است . به علاوه ، قطعيّت صدور اين دسته از روايات ، مورد تأكيد قرار گرفته و توضيح داده شده كه مقدَّر بودن شهادت امام حسين عليه السلام و پيشگويى آن ، منافاتى با اراده و اختيار او ندارد .

بخش چهارم : خروج امام حسين عليه السلام از مدينه ، تا ورود به كربلا

در اين بخش ، رخدادهاى مهمّى مانند : امتناع امام عليه السلام از بيعت با يزيد ، خروج امام عليه السلام از مدينه ، فعّاليت هاى ايشان در مكّه ، اعزام مسلم عليه السلام به عنوان نماينده خود به كوفه ، حوادث كوفه و شهادت مُسلم و جمعى ديگر از ياران امام عليه السلام و نيز زندانى شدن شمارى ديگر از آنان ، پيشنهادهاى مختلف به امام عليه السلام مبنى بر نرفتن به كوفه ، حركت امام عليه السلام به سوى كربلا و حوادث مسير مكّه تا كربلا ، گزارش شده است .

بخش پنجم : از رسيدن امام حسين عليه السلام به كربلا تا شهادت ايشان

در اين بخش ، متون مربوط به حادثه جان گداز عاشورا ، از آغاز ورود امام حسين عليه السلام به كربلا تا شهادت ياران ، فرزندان ، برادران ، برادرزادگان ، خواهرزادگان و عموزادگان ايشان و سرانجام، شهادت خودِ امام عليه السلام ، به تفصيل ، گزارش شده است .

بخش ششم : وقايع پس از شهادت امام حسين عليه السلام

در بخش پنجم ، حوادثى كه پس از شهادت امام حسين عليه السلام به وقوع پيوست ، پديده هاى خارق العاده اى كه در منابع معتبر گزارش شده اند ، چگونگى دفن شهدا ، سرنوشت سرهاى مقدّس شهدا و كراماتى كه از سر مقدّس سيّد الشهدا عليه السلام ديده شد ، حوادث مربوط به حركت خاندان ابا عبداللَّه عليه السلام از كربلا به كوفه و از كوفه تا شام و بازگشت آنها از شام به مدينه ، ارائه مى شود .

بخش هفتم: بازتاب شهادت امام حسين عليه السلام و فرجام كسانى كه در كشتن او و يارانش نقش داشتند

در اين بخش ، متن گزارش هاى مربوط به بازتاب شهادت سيّد الشهدا و يارانش در ميان قاتلان آنها و خانواده هاى قاتلان و نيز در ميان شخصيت هاى برجسته آن روز جهان اسلام و در جامعه عراق و حجاز ، مطرح مى گردد و در ادامه ، سرنوشت شوم كسانى كه در اين حادثه نقش داشتند و نيز مردمى كه از يارى كردن امام عليه السلام سر باز زدند ، تبيين شده است .

بخش هشتم : عزادارى و گريه براى امام حسين عليه السلام

در اين بخش - كه بخش پايانى كتاب است - ، احاديث متعددى در سفارش به عزادارى ، مصيبت خوانى و گريستن و گرياندن براى سالار شهيدان و معرّفى نخستين عزاداران امام عليه السلام پس از واقعه كربلا ، اهمّيت ويژه روز عاشورا و آداب اين روز و نيز سوگمندى جهان آفرينش در مصيبت هاى سالار شهيدان ، گزارش شده است .

اين بخش ، با دو زيارت منسوب به ناحيه مقدسه (امام مهدى عليه السلام) پايان مى يابد .

گفتنى است كه نقشه هاى مربوط به قيام عاشورا نيز در پايان كتاب ، قرار گرفته اند .