پژوهش‌های حديثی در دوره جمهوريت تركيه - صفحه 225

پژوهش‌هاي حديثي در دوره جمهوريت تركيه ۱

بنيامين أرول ۲

ترجمه و تحقيق: دکتر علي راد ۳

چكيده

حديث‌پژوهي در تركيه از آغاز دوره جمهوريت تا كنون(1924ـ2010م) با سه دوره متمايز از هم، روندي تدريجي ـ تكاملي را پشت سر نهاده و امروزه مطالعات علوم و معارف حديث در دانشگاه‌هاي الهيات تركيه به يک رشته علمي و تخصصي تبديل شده است. بررسي تاريخچه حديث‌پژوهي در تركيه، زمينه‌هاي رشد، آثار، كاستي‌ها و امتيازات پژوهش‌هاي حديثي در
سده اخير تاريخ سياسي حيات تركيه محور اصلي اين مقاله حاضر است كه با روشي توصيفي ـ‌ استنادي به تبيين شاخصه‌هاي اصلي حديث‌پژوهي در دوره جمهوريت تركيه پرداخته و آثار برتر حديثي هر دوره را شناسانده است.

كليد واژه‌ها: تركيه، جمهوريت، حديث‌پژوهي، ادوار سه‌گانه، آثار، ويژگي‌ها.

درآمد

اين نكته بديهي است كه از عهد نبوي تا كنون، سنّت در كنار قرآن نزد تمامي مسلمانان به عنوان مصدر دوم براي شناخت دين اسلام، انديشه، تمدن و فرهنگ مسلمانان بوده است. از اين رو، دانشمندان مسلمان اعم از عرب و عجم، اهتمام خاصي به سنّت‌پژوهي داشتند و به گواهي تاريخ، تأليفات فراواني را به زبان‌هاي گوناگون در طول قرن‌هاي متمادي نگاشته‌اند. در تركيه نيز آثار در باره سنّت و حديث بسيار فراوان است. در اين مقاله تنها به ارائه فهرستي از

1.اصل مقاله به زبان عربي در نشست علمي «حديث پژوهي در تركيه» در تاريخ ۵/۳/۱۳۸۹ با حضور استادان و محققان علوم حديث در پژوهشكده علوم و معارف حديث قم توسط نويسنده مقاله ارائه شد. مترجم، بخش‌هايي از مقاله را با استفاده از مطالب ديگر دكتر ارول تكميل كرده و همچنين تمامي پانوشته‌ها به همراه متن اصلي آن در مقاله و كتابنامه نيز به اصل مقاله افزوده شده است. در پانوشت‌ها مقصود از Doktora رساله دكتري، Ogretim Uyeligi Tezi رساله ارائه شده براي عضويت در هيئت علمي، Profesorluk Takdim Tezi: مقاله براي ارتقا به رتبه استادي و Docentlik Tezi مقاله براي ارتقا به رتبه استادياري است.

2.استاديار دانشكده الهيات دانشگاه آنكارا تركيه.

3.عضو هيئت علمي دانشكده علوم حديث قم.

صفحه از 253